coor_kundecase_politiet

Det danske politi - vi er bedre til at finde løsninger nu

Politiet ønskede besparelser og smarte løsninger, og synes, at outsourcing af serviceløsninger inden for den offentlige sektor var en god måde at spare penge på, få et overblik og tage vare på sine egne ledelsesressourcer.

Ønskede besparelser og smarte løsninger

Politiet havde brug for at foretage store besparelser, blandt andet inden for FM-området. De havde derfor brug for at finde smarte løsninger. Det offentlige udbud blev vundet af Coor, som blev bedømt til at være den bedst egnede til at tilgodese de tilstedeværendes behov inden for alle områderne - lokalt tilsyn, teknisk support og andre interne serviceydelser.

En vellykket opstartproces

I april 2013 blev kontrakten underskrevet, og det markerede starten på en storstilet integrationsproces, som omfattede alle politidistrikter i Danmark, og som stod på i flere måneder.

- Alle følte, at de havde mulighed for at påvirke kontrakten, ikke bare internt, men også gennem samarbejdet med Coor, forklarer Betina Jensen, afdelingschef hos Rigspolitiet.

Opstarten af kontrakten gik godt og var meget lærerig.

- Der har i sagens natur været problemer, men dem har der været opmærksomhed omkring, og der er blevet taget hånd om dem i en central styregruppe og i åben dialog mellem den lokale FM-ansvarlige og Coor.

Fordele ved outsourcing

Bettina Jensen siger, at personalet hos politiet har tillid til Coors kapacitet.

Coor har leveret. Vores politidistrikter har nu kontrol over deres omkostninger. De kan gå op og ned inden for forskellige serviceområder, hvis det er det, der skal til - men vi er bedre til at finde løsninger nu.

Bettina Jensen, Afdelinschef hos Rigspolitiet, politiet

Bettina Jensen afslutter med et særskilt råd til den offentlige sektor:

- At outsource serviceløsninger er en udmærket måde at spare penge på, få et overblik og tage vare på sine egne ledelsesressourcer.

Baggrund for kontrakten med politiet

Aftalen med Coor er en integrerede FM-aftale (IFM), som kører indtil 2019. I forbindelse med aftalen voksede Coor i Danmark med 250 medarbejdere, som for størstedelens vedkommende arbejdede for politiet. Kontrakten omfatter FM-serviceydelser som kantiner, rengøring, vognparkservice, post og forsendelse, affaldshåndtering, flytteservice samt ejendomsservice og ejendomsvedligeholdelse på 250 steder i hele Danmark.

Vil I vide mere?