Økonomiske mål

Virksomhedens overordnede økonomiske mål er.

Organisk salgsvækst 4–5 procent

At skabe organisatorisk vækst over en konjunkturcyklus med 4-5 procent om året. Tilvæksten kan variere de enkelte år, hvis virksomheden vinder eller taber større kontrakter. Foruden den organisatoriske tilvækst tilstræber Coor også at skabe vækst gennem geografiske områder og service/kundesegmenter.

Justeret EBITA-marginal ~5,5 procent

På mellemlang sigt at opnå en justeret EBITA-marginal på ca. 5,5 procent.

Generering af reserver / cash conversion >90 %

På mellemlang sigt at opnå en årlig generering af reserver på over 90 procent.

Rentebærende nettogæld/Justeret EBITDA (seneste 12 måneder) <3,0x

På mellemlang sigt at have en rentebærende nettogældsætning, som ligger 3,0 gange under den justerede EBITDA (over de seneste 12 måneder).

Fordelingspolitik ~ 50%

Over en konjunkturcyklus skal ca. 50 procent af virksomhedens nettoresultat for perioden (inden afskrivninger og nedskrivninger af materielle aktiver) fordeles til aktionærerne.