Økonomiske mål

Virksomhedens overordnede økonomiske mål er.

Organisk salgsvækst 4–5 procent

At skabe organisatorisk vækst over en konjunkturcyklus med 4-5 procent om året. Tilvæksten kan variere de enkelte år, hvis virksomheden vinder eller taber større kontrakter. Foruden den organisatoriske tilvækst tilstræber Coor også at skabe vækst gennem udvalgte tillægsydelser.

Justeret EBITA-marginal ~5,5 procent

På mellemlang sigt at opnå en justeret EBITA-marginal på ca. 5,5 procent. Coor vil fortsat fokusere på overordnede operationelle effektivitetsforbedringer og omkostningsbesparelser.

Generering af reserver >9

På mellemlang sigt at opnå en årlig generering af reserver på over 90 procent. Tidligere har virksomhedens investeringsniveau (eks. anskaffelser) ligget på ca. 0,5 procent af nettosalget – det er vores vurdering, at dette niveau også afspejler fremtidens behov.

Rentebærende nettogæld/Justeret EBITDA (seneste 12 måneder) <3,0x

På mellemlang sigt at have en rentebærende nettogældsætning, som ligger 3,0 gange under den justerede EBITDA (over de seneste 12 måneder).

Fordelingspolitik

Over en konjunkturcyklus skal ca. 50 procent af virksomhedens nettoresultat for perioden (inden afskrivninger og nedskrivninger af materielle aktiver) fordeles til aktionærerne.