Vi går i den rigtige retning

Coor har fokus på at levere innovative serviceydelser og føre en aktiv og åben dialog med kunderne, hvilket skaber langsigtede partnerskaber, som gavner begge parter. Coor har herigennem mulighed for at vokse på et ekspanderende marked.

Coors overordnede strategier er:

  • Drage fordel af den eksisterende, stærke IFM-platform for at opnå yderligere vækst inden for IFM
  • Vokse inden for single og kombinerede FM-serviceløsninger
  • Fortsat have øget fokus på single serviceløsninger som rengøring, catering og ejendomsservice
  • Fortsat have fokus på øget effektivitet og reducerede administrative omkostninger for at bevare og øge marginalerne
  • Fortsat følge vigtige kunder ud i Europa.