coor_property_ejendomsservicebiler

En af markedets førende leverandører af ejendomsservice

Gennem en kombination af markedsledende ejendomsservice, innovative løsninger og høj servicegrad er ejendomsservice et af vores mest hurtigstvoksende tjenesteområder. Vi forvalter i dag ca. 15 millioner m2 ejendomme, hvilket gør os til en af Nordens største leverandører af ejendomme.

En ejendomsservice i konstant udvikling og optimeret ud fra et livscyklusperspektiv

Vores ejendomstjenester tilbydes enten som en del af integrerede Facility Management-opgaver eller som rene leverancer af ejendomsservice. I alle vores opgaver bidrager vi med vores store ekspertise og lange erfaring, som baseret på fakta forsøger at finde den mest omkostningseffektive kombination af fejlafhjælpning og planlagt vedligeholdelse over tid. Målsætningen er at minimere antallet af fejlmeldinger - og dermed generere høj kvalitet til en optimal udgift i hele ejendommens livscyklus.

Fælles for alle aktiviteter i Coor er en ambition om hele tiden at forbedre vores virksomhed og leverancer. Inden for ejendomsservice betyder det, at vi nøje følger udviklingen og hele tiden udvikler vores koncepter og rutiner. Vi er utroligt stolte over, at vi har tilfredse kunder og en høj loyalitet blandt vores ejendomskunder, og vi er overbeviste om, at vores forbedringsfokus er en del af forklaringen.

Strukturede systemer giver effektiv ejendomsservice

Coor har udviklet et koncernomspændende system til tjenester inden for ejendomsservice, Coor Property Concept. Systemet beskriver en samlet leveringsfilosofi, som anvendes i alle ejendomsleverancer. Systemet består af seks grundsøjler, der beskriver vigtige aspekter i alle vores ejendomsopgaver, også selvom vi tilpasser vores leverance til de unikke forudsætninger, som gælder i hver enkelt opgave. Formålet er at sikre en hensigtsmæssig, sikker og effektiv leverance og tilfredse kunder.

Coor Property Concept – seks grundsøjler

 

Mere tilfredse kunder gennem engagerede medarbejdere

Alle vores opgaver inden for ejendomsservice kendetegnes ved en høj grad af kundetilpasning og god service. At vores medarbejdere forstår deres rolle som repræsentanter for udlejningsværten eller ejendomsindehaveren er et vigtigt udgangspunkt i alle vores opgaver. Hos Coor har vi et veludbygget undervisningsprogram, hvor spørgsmål som god service, adfærd og vigtigheden af tilbagemeldinger er helt centrale temaer. Vi taler også meget om, hvilket ansvar den enkelte Coor-medarbejder har, for at vi kan gøre vores kunder tilfredse – og hvordan vi kan bidrage til, at vores kunder får tilfredse kunder og medarbejdere.

Coor har en kompetent leveranceorganisation inden for ejendomsservice, som ved behov suppleres med mere nicheorienterede underleverandører. Det gør os til en komplet samarbejdspartner med høj fleksibilitet. 

Brede og dybe kompetencer inden for ejendomsservice

Coors tjenesteudbud inden for ejendomsservice omfatter drift og vedligeholdelse af bygninger, pasning og vedligeholdelse af udendørsmiljøer, optimering og effektivisering af energiforbrug og renovering samt økonomisk og administrativ forvaltning. Vi bidrager desuden med vores forvaltningsekspertise allerede i projekterings- og udførelsesfaser i byggeprojekter for at sikre en optimal funktion, miljø og økonomi i hele ejendommens levetid. Med mere end 800 teknikere i vores ejendomsorganisation har vi både brede og dybe kompetencer inden for ejendomsområdet.