Projektledning, utveckling, Coor

Struktureret projektudvikling

Hos Coor har vi kompetente projektledere med erfaring fra de fleste brancher. Vi kan håndtere både små og store projekter og har stor erfaring med tidlig medvirken i nybyggeri med høje krav til helhedssyn og livscyklusperspektiv.

En komplet aktør inden for projektudvikling

Vi har lang erfaring med traditionelle opgaver inden for projektudvikling, men også nybyggeri med livscyklusperspektiv og OPS-projekter.

 

Traditionel projektudvikling

Coor tilbyder kvalificeret projektudvikling og projektstyring inden for ejendomsbranchen samt inden for proces-, værksteds- og køretøjsindustrien. Vi tager ansvar for hele projektet – fra idé til nøglefærdig løsning. Vi kan tilbyde vores kunder erfarne projektledere, fx ved lokaletilpasninger og installationsprojekter inden for fx bygger, el, tele, vvs, ventilation, køling, styring og overvågning.

Nybyggeri med livscyklusperspektiv og OPS-projekter

Tidlig medvirken i nybyggeri giver mulighed for langsigtede kvalitative, omkostningseffektive og bæredygtige serviceløsninger. Gennem medvirken i størstedelen af de projekter, som håndteres i offentlig-private samarbejder (OPS-projekter), både i Norge og i Sverige, er Coor i dag den servicevirksomhed, der har størst erfaring med at deltage i såvel projekterings-, bygge- og forvaltningsfasen af bygninger. Det største OPS-projekt, som Coor medvirker i lige nu, er opførelsen af de nye bygninger til Universitetssjukhuset Karolinska i Solna, som er det største byggeprojekt, der opføres i Europa lige nu.

Tryg projetudvikling iht. en struktureret projetmetode

Coor har udviklet sin egen gennemførelse- og projektstyringsmetode, som vi anvender i de forskellige faser, som karakteriserer komplekse projekter:

  • Forundersøgelse: En idé og genereringsproces, som resulterer i en forenklet kravsspecifikation samt omkostningsestimat for projektets gennemførelse.
  • Projekt-setup: En projektgennemførelsesbeslutning. Projektorganisationen etableres, og mål defineres for projektet.
  • Engineering: Udarbejdelse og kundeverificering af løsninger til projektets gennemførelse.
  • Udførelse: Indkøb og udvikling af leverandører i fællesskab med kunde, installationskoordinering og fremdriftsansvar i forhold til projektmål.
  • Projektopfølgning: Verificering af projektresultat i forhold til mål.
  • I de forskellige faser anvender vi kontrollister for at sikre, at alle punkter er tilgodeset. Kontrollisterne er vores værktøjer, som sikrer, at kundernes krav og forpligtelser er opfyldt.

Eksempler på ofte forekommende opgaver inden for projektudvikling

  • Coor påtager sig kvalitetsansvaret iht. Bygge- og Planloven.
  • Koordineringsansvaret for arbejdsmiljøet er en opgave, som Coor i samråd med bestilleren kan udarbejde i projekteringsfasen samt udpege en kontaktperson hos Coor.
  • El-sikkerhedskoordinering/el-driftskoordinering. Vi sikrer el-anlægget iht. el-myndighedernes forskrifter og koordinerer og synes om- og tilbygninger i el-anlægget, så de udføres på en sikker måde.
  • Vi kan stille med tilsynsrepræsentanter til rådighed inden for maskinel, bygninger, el, rør, ventilation og OVK.
felix van bergen

Felix van Bergen

Kommerciel direktør / CCO

+45 3089 1115

felix.vanbergen@coor.com