coor_ejendomsservice_teknik_property

Ejendomsdrift

Coor forvalter, vedligeholder og udvikler mere end 10 millioner m2 bygninger og installationer, hvilket betyder at vi er én af de største leverandører af teknisk forvaltning i Norden.

Stor kompetence og erfaring

Vi fører tilsyn, kører drift, fejlretning og planlagt vedligeholdelse på de fleste typer ejendomme. Bl.a. kontorer, industri, skoler, storcentre og sygehuse. Vores kunder er både ejendomsejere og -lejere samt kommer fra mange forskellige brancher. Vi tilpasser altid drifts- og vedligeholdelsesplanerne ud fra den enkelte kundes behov.

Tager udgangspunkt i et livscyklusperspektiv

Når Coor starter en ny kontrakt op, anvender vi et opstartskoncept, som beskriver og analyserer alle leverancens vigtige områder, installationer m.v. På den måde opnås den bedste drifts- og vedligeholdelsesplan for kunden. Ambitionen er, at der altid tages udgangspunkt i et livscyklusperspektiv på alle anlæg og tekniske installationer. Det betyder også, at vi ofte strækker os ud over kontraktens længde.

Alle bygninger og installationer samt planer m.v. lægges ind i et vedligeholdelsessystem for arbejdsordrer og opfølgning. På den måde sikres kunden, at opgaverne bliver effektivt planeret og udført samt analyseret og fulgt op på efterfølgende. Det giver kunden et realistisk og dokumenteret beslutningsgrundlag og nøgletal.

Dygtige medarbejdere på rette sted og tidspunkt

De fleste drifts- og vedligeholdelsesopgaver bliver udført af egne Coor medarbejdere hos kunderne. På den måde sikres et højt kendskab til installationerne og kundernes bygninger samt en kort reaktionstid ved fejlmeldinger.

Hvis I vil vide mere om Coor Property - Ejendomsservice?