coor_property_handyman

Handymanopgaver

Enhver virksomhed kan have brug for en lokal "vicevært" til at udføre lettere drifts- og vedligeholdelsesarbejdsopgaver. Det giver hurtig reaktionstid samt høj kendskabsgrad til de forskellige ejendommes og kontorers særheder.

Fasttilknyttede medarbejdere en fordel

Størstedelen af drifts- og vedligeholdelsesarbejdet udføres af vores ansatte, som er fast tilknyttede en eller flere kontrakter i samme geografiske område. Det giver en solid viden og erfaring om de ejendomme og anlæg, vi forvalter for vores kunder, og en kort reaktionstid, hvis noget uventet opstår. Vores medarbejdere udfører alle typer handymanopgaver indendørs og udendørs – fra montering og justering af kontorinventar, lettere VVS-opgaver og vedligehold i bygninger og på tekniske installationer til serviceopgaver som flagning, skiltning m.v.

Hvis I vil vide mere om Coor Property - Ejendomsservice?