coor_opstart

Hvordan kommer vi i gang?

Coors opgave indebærer, at vi overtager ansvaret for at udvikle og drive kundens servicevirksomhed.

Ofte indebærer det, at vi overtager en kundes eksisterende virksomhed og tilbyder kundens eksisterende servicepersonale ansættelse hos Coor. Alle overtagelser og kontraktstarter forberedes omhyggeligt. Her viser vi, hvordan et samarbejde kan udvikles – trin for trin.

 1. Det første møde


  Vi fortæller om vores arbejde og besvarer dine spørgsmål, og du giver os et billede af din virksomhed og servicefunktionerne. Det er vigtigt, at vi får et realistisk billede af, hvordan virksomheden ser ud i dag, og hvilke forventninger I har til fremtiden samt til en evt. løsning. I ønsker måske at højne eller sænke serviceniveauet? Har I medarbejdere, som skal overdrages til os?

  Vi leverer ingen "standardmodel", men skræddersyer altid løsningen til vores kunders situation, ønsker og behov.

 2. En omkostningsfri analyse


  Ved at kombinere en analyse af din virksomhed med erfaringer fra lignende opgaver sammensætter vi et forslag til, hvordan en fremtidig løsning kan se ud inklusiv overblik over økonomi og besparelser. Forslaget sammenstilles eksempelvis i en præsentation og sikrer et faktabaseret beslutningsgrundlag for en eventuelt videre proces.

 3. En fleksibel aftale


  Forudsætningen for et godt samarbejde er en gennemarbejdet og klar aftale og kontrakt. Hos Coor har vi stor erfaring med at udarbejde fleksible aftaler som dækker alle de omfattede services. I kraft af én samlet aftale bliver det enklere for dig at arbejde med parametre som kvalitet, serviceniveauer og –ændringer samt omkostningsstyring.

 4. Overtagelse af personale


  Eftersom service er vores kernevirksomhed, oplever mange medarbejdere overgangen til Coor som noget positivt. Faktisk har vi hørt nye medarbejdere beskrive overgangen som "det føles som at komme hjem".

  Coor arbejder aktivt med kompetenceudvikling for alle medarbejdere og for nyansatte har vi et skræddersyet introduktionsprogram, Ledere og mellemledere kommer på Coor Business School, som er et 6 dages off-site uddannelsesprogram i 2 moduler, hvor bl.a. Coors øverste ledelse varetager undervisningen Vi gennemfører regelmæssige medarbejdertilfredshedsundersøgelser for at sikre, at vi arbejder med medarbejderspørgsmål på den rigtige måde.

 5. Smidigt samarbejde


  Som kunde har du én kontaktperson hos os, der er ansvarlig for, at alt fungerer som aftalt. Du kan altid henvende dig til kontaktpersonen – uanset hvilke problemer eller spørgsmål du ønsker hjælp til. Det er enkelt, praktisk og professionelt.

Vil I vide mere?