Søge
Sprog / Websted

Languages

Change site

Søge

Sådan kan du påvirke dine medarbejderes trivsel

I dag efterspørges der en tydelig wellbeing-kultur i meget højere grad end tidligere, og det er et krav for at tiltrække nye talenter og tage hånd om det personale, man allerede har. Hvordan skiller du dig ud som arbejdsgiver på arbejdsmarkedet, og hvad kan du gøre for at sikre, at dine medarbejdere faktisk har det godt på jobbet?

Velferd i arbeidet | Coor

1. Fysisk sundhed

De fleste virksomheder ved allerede, at det er vigtigt at satse på deres medarbejderes sundhed, hvis man ønsker, at de skal præstere godt. Men færre tænker måske på, at en investering i medarbejdernes fysiske sundhed er en investering i fremtiden. Alene i Sverige beløb det samlede samfundstab sig til 62 milliarder kroner i 2018, og prognoserne for fremtiden er uvisse. Virksomheder kan vende denne trend ved at investere i sundhedsrelaterede aktiviteter, mulighed for at træne i frokostpausen, tilbyde ergonomiske værktøjer eller gåbånd/cykler på arbejdspladsen.

2. Psykisk sundhed

De seneste fem år er langstidsygefraværet alene i Sverige vokset til femdobbelt størrelse, og den store risikofaktor for dine medarbejder staves: stress. Her er det vigtigt at huske, at one-size does not fit all, så at kunne tilbyde forskellige typer løsninger er afgørende for både velbefindende og afbalancerede individer. Måske kan meditation ved hjælp af VR hjælpe med at skabe større trivsel og et balanceret miljø? Måske kan en større integrering mellem arbejds- og privatliv også gøre en forskel for medarbejderen, hvis arbejdet kan hjælpe med at fjerne private stressfaktorer. Hvis man kan få bilen til service i parkeringsgaragen på arbejde, afhente private pakker i receptionen eller tage middagen med hjem fra kantinen?

3. Social sundhed

I år gennemførte opinionsinstituttet Yougov en undersøgelse, hvor man undersøgte, hvad der var vigtigst for mennesker på arbejdspladsen. Her oplyste hele 66 procent, at gode kolleger er det, de værdsætter allermest, og lige bagefter kom det at føle, at ens job tilfører samfundet noget/bidrager til en bedre verden. Det er vigtigt, at man som virksomhed kan tilbyde sine medarbejdere en fælles vision og vise, at man tager ansvar for at være attraktiv på arbejdsmarkedet, men også at man kan udvikle sine medarbejdere. Har jeres virksomhed formuleret en holdning til værdispørgsmål, er I tydelige med disse udadtil, og frem for alt: Har I kommunikeret disse værdier til jeres medarbejdere, og hvordan efterlever I værdierne i det daglige arbejde?

4. Omgivelsernes sundhed

Når man taler om sundhed på arbejdspladsen, kan vi se, at fokus stadig primært ligger på fysiske sundhed. Det er lettere at arbejde med noget konkret, som kroppen, snarere end det, der er mere abstrakt, som hjernen og sjælen. Men et aspekt, som ofte overses, og som tydeligt knytter det fysiske og psykiske sammen, er netop vores omgivelser. I dag ser vi, hvordan en række innovationer, fx grønne plantevægge, forbedrer luften og hjælper mennesker med at præstere bedre, eftersom vi får det godt af naturlige indslag. Man kan arbejde med lysdesign for at stimulere sanserne, med luft-rensning som virusbekæmper, eller sikre, at der er grønne områder tilgængelige i forbindelse med arbejdspladsen, der er ideelle til små pauser. Tænk over, hvordan der ser ud på jeres arbejdsplads, og hvad I kan gøre for at forbedre omgivelserne for jeres medarbejdere?

5. Ledelsens engagement

I dag ved vi, at den af de største årsager til langvarige sygemeldinger er mangel på struktur. Det skyldes, at medarbejderne begynder at overpræstere, når de mangler rammer, og derfor leverer ud over  forventningerne uden at få ros eller feed-back. Her spiller ledelsen og chefer den vigtigste rolle i forhold til, hvordan de kan definere tydelige roller og komme med  tydelige mandater og rose, når et job bliver udført godt. Hvordan arbejder I med organisationens struktur og kultur, og hvordan formidler I forventninger til jeres ansatte? Er man lydhøre over for de eksisterende sundhedsbehov, eller glemmer man at stoppe op og lytte? Virksomhedens ledelse skal motivere til et miljø, hvor man aktivt taler om sundhedsspørgsmål – og spørgsmålet skal stå højt på ledelsens dagsorden.

Vejledning om hvorfor, vi har brug for at tale om sundhed på arbejdspladsen | Coor

Guide Wellness - Derfor skal vi tale om sundhed på arbejdspladsen

Den nedadgående trend for, hvordan vi egentlig har det på vores arbejde, er ikke længere kun koblet til den enkelte medarbejder – men til hele samfundet. Kan løsningen på problemet være varige adfærdsændringer i arbejdskulturen?