Håndtering af Coronavirus

Alle danske og internationale virksomheder følger lige nu situationen omkring Coronavirus nøje, og det gør vi også i Coor. Som jeres Facility Management leverandør vil vi gerne bidrage til en sikker og professionel håndtering af risikoen for smitte hos vores kunder og medarbejdere, så I fortsat kan fokusere på jeres forretning, og vi kan skabe værdi for jer.

Beredskabsplan for Coronavirus i Coor

I Coor har vi en beredskabsplan for håndtering af Coronavirus. Vi følger udviklingen tæt og tilpasser beredskabsindsatser og kommunikation til medarbejdere, ledere og kunder løbende. Dvs. hvis antallet af smittede i Danmark øges, eller hvis antallet af lande med smittede øges, så vil vores indsats og vores samarbejde med jer omkring det naturligvis blive tilpasset. 

I Coor følger vi følgende anbefalinger angående håndteringen af Corona virus

Medarbejdere der har besøgt lande med Coronavirus

  • Vi følger de danske sundhedsmyndigheder og Udenrigsministeriets rejseanbefalinger i forhold til medarbejderes rejser til ”højrisikolande” med høj grad af spredning af smitten.
  • Hvis en af Coor’s medarbejdere kommer hjem fra et af landende som er på listen over ”højrisikolande”, så sættes medarbejderen i hjemmekarantæne i 14 dage.

Hvis der er mistanke om smitte eller der er konstateret Corona hos en medarbejder

  • Hvis en af Coor’s medarbejdere får konstateret, at de er smittet med Coronavirus, så skal de øjeblikkelig kontakte nærmeste leder og melde sig syg til nærmeste leder. Herefter skal medarbejderen følge lægens anvisninger og blive hjemme, indtil smitterisikoen er overstået.
  • Vi registrerer og følger op på alle medarbejdere, som er i karantæne enten grundet smitte, eller som er i risiko for at være smittede. 
  • I tilfælde af medarbejdere i Coor med Coronavirus, så kortlægges hvem de har været kontakt med, så vi kan tage de rette forholdsregler i form af karantæne.

Har I spørgsmål?

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål om Coor’s håndtering af Coronavirus hos jer. Kontakt den overordnede Coor-kontaktperson på jeres kontrakt, hvis I har behov for en dialog om håndteringen.