Rengøringsservice fra Coor | Coor

Smart, sikker og bæredygtig rengøring

Stabil ledelse og dygtige uddannede medarbejdere er nøgleord i enhver god rengøringsløsning. Via processer for ansættelse, instruktion og opstart samt en tæt dialog med jer, sørger vi for at løfte jeres rengøring og andre serviceopgaver til jeres fulde tilfredshed.

Et af de centrale værktøjer i løsningen af opgaverne er vores kvalitetsstyringssystem, der giver jer sikkerhed for, at der altid er overensstemmelse mellem jeres behov og forventninger - og vores indsats. Ved hjælp af instruktioner, tjeklister, tegninger og metodebeskrivelser sikrer vi også, at alt gøres på den korrekte måde og det er blot en af vejene til at opnå den bedste rengøringskvalitet.

Vi skal kunne bevise, at vi har styr på rengøringskvalitet, rengøringsmetoder og afløsningssituationer ved ferie og sygdom. Dokumentation af rengøringen er derfor afgørende. Med Coor som samarbejdspartner kan I bruge ressourcerne på andet end kontrol. Vi har procedurer for kontrol af rengøringen, og gennemgår kvaliteten til vores faste statusmøder med jer. Vi leverer det overblik, som giver jer tid til egne arbejdsopgaver.

Rengøring er noget, der løbende optimeres og udvikles

Når I har travlt med dagligdagens opgaver, er der ikke altid ressourcer til at afgøre, om rengøringen kunne organiseres på en mere optimal måde. Det kan også være, at jeres behov har ændret sig uden at det har betydet ændringer i forhold til rengøringen. Med Coor vil I få en samarbejdspartner, som tænker i optimering og innovative tiltag. Vi vil - med vores erfaring - kunne se muligheder for optimering og ofte finde besparelser i løbet af samarbejdet. I kan på den måde drage fordel af vores erfaring og faglige kompetence og dermed sikre en optimal rengøringsløsning.

Det giver jer værdi for pengene og et udbytterigt samarbejde i form af løbende optimering og rådgivning omkring jeres rengøring.

Hvorfor vælge Coor som rengøringsleverandør

I får overblik og gennemsigtighed i leverancen ved

 • Månedlige kvalitetsrapporter
 • Én fast kontaktperson
 • Sikre procedurer og arbejdsforhold
 • IT setup, der sikrer overskuelighed og sikker dokumenthåndtering

Med Coor som rengøringsfirma får I ro til at koncentrere jer om egne opgaver

 • Vi sørger for optimale arbejdsrammer, så I kan nå jeres resultater
 • Vi benytter afprøvede processer og metoder, som giver jer tryghed i leverancen

I er sikret dokumentation for veludført arbejde

 • Sikre procedurer og arbejdsforhold
 • Kvalitetsopfølgning og dokumentation
 • Veluddannede servicemedarbejdere, der leverer høj kvalitet hver dag  

Med Coor får I en samarbejdspartner, der tænker i innovation og optimering

Alle markeder ændrer sig løbende. Derfor er det vigtigt at have en samarbejdspartner, som er i stand til at følge med i jeres udvikling. På den måde har I hele tiden har den løsning, som understøtter jeres arbejde bedst.

Vi ved, at vores kunder har brug for leverandører, som tænker i optimering og innovative tiltag. Med Coor får I en leverandør, som proaktivt udarbejder forslag til innovation og optimering. 

I kan styrke jeres bæredygtige profil

Med Coor får I en leverandør, som understøtter jeres CSR-arbejde og jeres grønne profil. Vi hjælper jer med at vise, at I er ansvarlige – også når det gælder rengøring.

Koncept for den gode opstart

Skift til et nyt rengøringsfirma kan være forbundet med usikkerhed. Vi ved, at jo bedre en rengøringsaftale begynder, desto bedre et samarbejde fremover. Det er derfor helt afgørende, at vi sikrer en god opstart og dermed et succesfuldt fremtidigt samarbejde. Tillid til en samarbejdspartner er vigtigt for at skabe de bedste betingelser jeres forretning. I skal have samarbejdspartnere, I kan stole på og som leverer rengøring som lovet.

Derfor har vi udviklet et koncept, vi kalder den gode opstart. Det sikrer, at vi har en fast procedure for, hvorledes en rengøringsaftale starter - og hele tiden evaluerer og forbedrer vores opstarter, således at vores kunder mærker skiftet af leverandør så lidt som muligt.

Bedre rengøring med engagerede medarbejdere

Vi arbejder aktivt med at stimulere medarbejderengagement og trivsel. Vi er overbeviste om, at engagerede medarbejdere arbejder bedre. Overenskomster, medarbejderundersøgelser og udviklingssamtaler er derfor en indlysende rettighed for alle vores medarbejdere. Hos Coor har vi et omfattende uddannelsesprogram, hvor service og kundemødet er centrale elementer. Vi har også siden 2017 udbudt en særskilt rengøringsskole, Coor Cleaning Academy.

Mød vores rengøringsrobotter

I vores rengøringsfirma tester vi løbende nye robotter, rengøringsmaskiner og sågar sensorer til måling af luftpartikler med mere. Læs mere om vores rengøringsrobotter her.

Sådan sikrer vi høj kvalitet

I Coor har vi stor erfaring med kvalitetssikringssystemer. Hos flere af vores kunder anvender vi INSTA 800 og andre branchestandarder. Læs mere om hvordan vi gennem strukturerede processer, arbejdsmetoder og standarder sikrer rengøing af høj kvalitet.

Certificerede processer sikrer effektiv rengøring

For vores kunder er det en tryghed, at Coor er en stor og ansvarlig serviceleverandør. Baseret på flere års erfaring fra forskellige kunder har vi udviklet ensartede arbejdsmetoder og rutiner, der sikrer kvalitet og effektivitet i vores leverancer.

Hos Coor er miljø, arbejdsmiljø og kvalitet (HSEQ) centrale elementer. Coor er som den første større virksomhed certificeret i henhold til ISO 45001-standarden i hele Norden. En certificering, som har fokus på både sundhed og sikkerhed. Alle vores aktiviteter er certificeret iht. de internationale miljø- og kvalitetsstandarder ISO 9001 og 14001, og vi har stor erfaring med at arbejde iht. gængse branchestandarder. Læs mere om vores miljø- og kvalitetscertifikater her.

Moderne, bæredygtige løsninger inden for professionel rengøring

Coor har ressourcerne og kompetencen til at planlægge, organisere, udføre og løbende udvikle de forskellige typer opgaver inden for rengøringsområdet. Vores styrke er, at vi kombinerer den store rengøringsleverandørs professionalisme og ansvar med den lokale rengøringsfirmas engagement.

Coor er i dag en af de største aktører i Danmark inden for rengøringsområdet. Vi rengør i dag regelmæssigt ca. 10 millioner m2 hos små og større kunder fra forskellige brancher. Ud over daglig rengøring, som vi næsten altid udfører som en abonnementstjeneste, udfører vi også specialtjenester som fx vinduespudsning, gulvvaske og hovedrengøring. Vi råder over flere eksperter inden for lokalerengøring både centralt og i vores linjeorganisation. Nogle af vores mest populære services inden for lokalerengøring er:

 • Daglig rengøring af administrationslokaler
 • Hospitalsrengøring & rengøring til sundhedssektoren

 • Rengøring af renrum og klassificerede områder. Vi lever op til gældende GMP regler, specifikke kundekrav og ikke mindst myndighedskrav.
 • Specialrengøring - særrengøring af specifikke områder.
 • Professionel vinduespudsning af forskellige typer vinduer og facader, også i store højder.
 • Kvalificeret gulvrengøring og behandling af forskellige typer gulvbelægninger.
 • Særlige indsatser ved specifikke lejligheder, fx hovedrengøring, flytterengøring og rengøring i store højder.
 • Rådgivning om valg og håndtering af forskellige typer indgangsløsninger.
 • Vi følger løbende udviklingen for at sikre, at vi har styr på de nyeste metoder, materialer, de nyeste kemikalier og teknikker.
Else Brandt Salgsdirektør Coor

Else Brandt

Salgsdirektør

+45 23684810

else.brandt@coor.com

Kontakt os

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.

GDPR