Coor bliver serviceleverandør for Fortum

Coor Service Management og energiselskabet Fortum har indgået aftale om en integreret facility management (IFM) kontrakt på Fortums kontorer og produktionsanlæg i Sverige og Finland. Aftalen består af en fast leverance på ca. SEK 320 millioner samt supplerende services, der bestilles og leveres efter behov.

Den nye aftale indebærer, at Coor overtager ansvaret for den serviceleverance Fortum har behov for på kontorer, produktionsanlæg, ejendomme og kraftværk på omkring 200 lokaliteter i Sverige og Finland. Serviceopgaverne inkluderer bl.a. interne services (Soft FM) og ejendomsservices (Hard FM), så som omstilling, reception, posthåndtering, konferenceservice, renhold og kantine samt ejendomsvedligehold og tekniske installationer.

“Vi er rigtigt stolte af, at Fortum har valgt Coor som serviceleverandør. Aftalen betyder, at vi fremover vil afstemme vores serviceleverance, så den møder Fortums behov for kontinuitet og kvalitetsstandarder,” fortæller Mikael Stöhr, koncernchef for Coor Service Management.

Aftalen mellem Coor og Fortum består af en fast leverance og yderligere supplerende services, der bestilles løbende efter behov. Den faste leverance har en værdi af SEK 320 millioner og vil løbe over fem år med mulighed for yderligere tre år.

“Det er vigtigt for os, at vores services leveres på et effektivt, gennemtænkt og struktureret grundlag. Vi har valgt Coor som serviceleverandør, fordi vi mener, at de har de bedste forudsætninger for at leve op til vores behov og krav,” kommenterer Michael Åslund, Vice President, Corporate Real Estate, Fortum.

Coor’s leverance til Fortum vil blive udført af den eksisterende medarbejderskare, men leverancen vil også kræve nyansættelser. Visse services vil blive outsourcet til underleverandører.