Coor Service Management indgår aftale med VELUX Gruppen

Coor og VELUX Gruppen har i dag indgået et seksårigt partnerskab omkring en integreret facility management (IFM) løsning for gruppens 10 lokationer i Danmark.

Aftalen strækker sig over seks år og omfatter intern service, kantinedrift, rengøring samt ind- og udvendig bygningsvedligehold og -drift. Coor overtager per 1. februar 2014 28 medarbejdere, som kommer fra VELUX Gruppens danske lokationer samt et antal medarbejdere fra underleverandører.

VELUX Gruppen er ét af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter deres produkter over det meste af verden. Deres produkter er kendetegnet ved en høj kvalitet, som også afspejles i deres bygninger og høje standarder inden for f.eks. rengøring og vedligehold.

- Vi har valgt en IFM-aftale med Coor, da vi ønsker et højt kvalitetsniveau på alle vores lokationer og til alle vores medarbejdere. Samtidig ønsker vi at udnytte synergier og stordriftsfordele, så vi opnår en mere omkostningseffektiv service, udtaler Peter Kragh Knudsen, direktør for Supply Chain Planning, Logistik og Facility Management i VELUX Gruppen.

Samarbejdet med VELUX Gruppen bekræfter Coors position som førende inden for komplekse og brede IFM-løsninger. Coor har tilsvarende aftaler med en lang række andre virksomheder, og erfaringerne herfra vil komme VELUX Gruppen til gode. Kendetegnende for de fleste af Coors aftaler er kompleksiteten og bredden i serviceydelserne, samt en forventning fra kunden om et ensartet kvalitetsniveau, omkostningsoptimering og ikke mindst høj brugertilfredshed.

- At VELUX Gruppen har valgt os til at løse opgaven, ser jeg som et bevis på og en anerkendelse af vores evne til at levere effektive og robuste løsninger med høj kvalitet. Hos Coor har vi fokus på intelligente optimeringer og synergieffekter. Vi er omkostningsbevidste og bryster os af vores høje servicestandarder, udtaler Jørgen Utzon, adm. direktør for Coor Service Management i Danmark.

For yderligere information, kontakt venligst:

Jørgen Utzon, Adm. Direktør, Coor Service Management Danmark
+45 23 63 71 78, jorgen.utzon@coor.com

Om VELUX Gruppen

VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter og produkter til fjernbetjening.

VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab.

Du kan læse mere på www.velux.com

Pressemeddelelse 2013-11-25