Coor i VINNOVA-projekt om øget patientsikkerhed

Coor Service Management deltager i Vinnova-projektet I-Tex i Sverige, som har til formål at reducere antallet af hospitalsinfektioner. Det anslås, at 4,1 mio. patienter hvert år får hospitalsinfektioner i EU. European Centre of Disease Prevention and Control anslår, at antallet af dødsfald, der er et direkte resultat af sådanne infektioner, er mindst 37.000. Hospitalsinfektioner rammer hver år 100.000 danskere eller 8-10% af alle indlagte. Af dem dør ca. 3.000. Hospitalsinfektioner i Danmark koster hvert år sundhedsvæsenet omkring 1 mia. kr.* De største smittekilder er kontaktsmitte via hænderne efterfulgt af smitte via tøj.

Formålet med Projekt I-Tex er at opnå viden og fremstille nye tekstiler til reducering af smittespredningen og bakterietilvæksten i følsomme miljøer. På den måde skaber man et sundere og mere patientnært sygehusmiljø via intelligent anvendelse af innovative funktionelle tekstiler og ikke-vævet materialer for at reducere antallet af hospitalsinfektioner.

Projektet, som er delvist finansieret af den svenske innovationsmyndighed VINNOVA, ledes af Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, og gruppen består af en bred tværfaglig vifte af højere læreanstalter, specialiserede forskningsinstitutioner, erhvervslivet og den offentlige sektor.

"I-Tex er et projekt, som uden tvivl er på forkant af udvikling og innovation. Via vores deltagelse kan vi med vores indgående viden fra hygiejne- og rengøringsområdet bidrage til et bedre og sundere samfund", siger Fredrik Sandquist, som er ansvarlig for Coor Service Managements innovationsprogram.

*Kilde) http://da.wikipedia.org/wiki/Hospitalsinfektion

For flere oplysninger kontakt venligst:

Fredrik Sandquist

Chef for Innovation & Operational Excellence
Coor Service Management i Sverige

+46 10 559 59 53   

fredrik.sandquist@coor.com