Digital transformation inden for Facility management-branchen

Den igangværende digitale transformation ændrer forudsætningerne for alt, hvad vi foretager os, og påvirker alle virksomheder. Som førende servicevirksomhed har Coor Service Management taget overordnet fat omkring dette tema og tester allerede nu flere digitale løsninger. Et aktuelt eksempel er ”Internet of Things” (IoT), som indebærer, at moderne sensorteknik integreres i serviceleverancen.

Der er netop nu gang i et pilotprojekt på Coors eget hovedkontor i Kista i Sverige, hvor der testes intelligente sensorer i stor skala. Pilotprojektet er et samarbejde mellem Coor Service Management, TeliaSonera, Intel og Yanzi. Jacob Dohn er direktør for Coors forretningsudvikling i Danmark.

"Lige nu tester vi forskellige typer af sensorteknik på vores kontor, f.eks. at kunne aflæse, når der er behov for at få fyldt kopipapir eller papirsservietter op, tømt skraldespande eller at holde styr på indeklimaet. Ved proaktivt at handle på den information, vi får, kan vi planlægge og udføre vores serviceydelser bedre, mere effektivt og mere bæredygtigt. For vores kunder er der indlysende fordele: De får en bedre serviceleverance, som til gengæld øger trivslen og produktiviteten for dem, der arbejder på kontoret", siger Jacob Dohn, Direktør for forretningsudvikling hos Coor Service Management.

Teknikken har været til stede længe, men det er først nu, den begynder at blive så omkostningseffektiv, at den kan anvendes i større skala. Jacob Dohn er overbevist om, at den digitale udvikling vil forandre både den måde, vi sælger og leverer vores ydelser på, allerede inden for de nærmeste år. Han ser desuden flere anvendelsesområder, også uden for kontormiljøet.

"Vi ser spændende muligheder også inden for ejendoms- og industriservice. Sammenhængende bygninger, maskiner og udstyr giver os eksempelvis bedre muligheder for at arbejde mere proaktivt med drift, vedligeholdelse og energioptimering. Mulighederne og fordelene ved IoT er formodentligt større, end vi selv gør os begreb om i dag. Der er folk, der siger, at vi inden for 10 år står over for den fjerde industrielle revolution, hvorfor man lige så godt kan begynde at forberede sig allerede nu", siger Jacob Dohn

Vil du vide mere om, hvordan IoT kan anvendes i kontormiljøer – kan du tjekke Coor filmen: Imagine the smarter office.

Yderligere information, pressebilleder m.v. findes på www.coor.dk.