Coor SmartArchive digitaliserer og effektiviserer dokumenthåndteringen

Coor SmartArchive er en servicefunktion, der bruges til at digitalisere, håndtere og arkivere dokumenter. Det giver besparelser i forhold til både tid og penge via reduceret lokalebehov og mere effektiv administration.

Innovative arbejdspladser bliver mulige og forstærkes gennem smarte løsninger. Coor SmartArchive er en helhedsløsning, som gør det muligt effektivt at håndtere store mængder dokumenter og digitale formater af alle typer, f.eks. leverandør- og kundeaftaler, HR-dokumentation, fysiske breve og fakturaer.

Via Coor SmartArchive bliver dokumenthåndteringen digital, og ejeren af dokumentet kan arkivere, hente og håndtere sit dokument. Desuden kan det arkiverede dokument også have en alarm påsat, hvorved ejeren af dokumentet modtager en påmindelse, når f.eks. en kontrakt skal opsiges eller fornys.

Coor SmartArchive tilbyder digitalisering, fysisk arkivering af dokumenter samt e-arkiv og administrativ grænseflade til dokumenthåndtering. Servicefunktionen er skalérbar og kan tilpasses kundens behov – man kan ganske enkelt købe de dele, man har behov for, og Coor tilbyder også rådgivning til kunder, som står overfor at skulle vælge mellem at digitalisere eller ej.

- Coor SmartArchive indebærer, at du får en mere effektiv dokumenthåndtering, hvilket sparer tid, plads og penge. Det er et helhedskoncept, som passer til agile organisationer og aktivitetsbaserede arbejdspladser, siger Cecilia Björndahl, som er ansvarlig for Coor SmartArchive hos Coor Service Manangement.

Coor SmartArchive udføres i overensstemmelse med det svenske Riksarkivets forskrifter og informationssikkerhedsstandard ISO 27000.

Coor SmartArchive er en servicefunktion, der er udviklet af Coor, og som indgår i Coors serie af smarte konceptløsninger til kontoret. For flere oplysninger besøg: http://www.coor.dk/Services/Smart-Solutions/

Mere information, billeder m.v. findes på www.coor.dk. Venligst kontakt nedenstående for mere information:

Cecilia BjörndahlAnsvarlig for Coor SmartArchive,
Coor Service Management
+46 10 559 52 19cecilia.bjorndahl@coor.com