Politiet opsætter 35.000 QR-koder

Med få tryk på telefonen kan alle politiets mere end 14.000 ansatte nu indberette alt fra opsætning af en whiteboardtavle, at printeren mangler printerpapir eller at der mangler kølevæske i en af politibilerne.

Politiet er gået i drift med det mest ambitiøse projekt af sin art i Danmark til dato. I samarbejde med Coor Service Management har de opsat 35.000 QR-koder på politiets mere end 230 bygninger samt 2.200 politibiler i landets 12 politikredse. Formålet er at gøre det nemmere for politiets ansatte at indberette interne opgaver. QR-koderne sidder på alt fra lokaler til politibiler og kaffemaskiner.

Tæt på brugeren

Målet med projektet er ifølge facilitychef i Rigspolitiet, Lasse Carlsson, at bringe servicen tæt på brugeren ved at tage et større udgangspunkt i deres dagligdag.

”Mange havde en fornemmelse af, at servicemedarbejderen var langt væk, og det var besværligt at melde opgaver ind. Med det nye system bringer vi bestilling af opgaver tættere på medarbejderne,” fortæller Lasse Carlsson.

Det nye system bliver således en ekstra kanal til at bestille og fejlmelde opgaver. Førhen skulle medarbejdere indberette fejl og mangler via Coors serviceportal på computeren, via mail eller telefonisk. Nu kan de nøjes med at tage deres smartphone frem og indscanne QR-koden, som sidder på den enhed, hvor fejlen er.

Koderne er unikke, så systemet ved med det samme, hvor fejlen er, og hvem der indberetter den. Brugeren får en liste med mulige fejlmeldinger, og kan herefter indberette fejlen med et enkelt tryk. Når fejlen er meldt, modtager brugeren en kvittering. Desuden kan brugeren via systemet også vælge at fremsende en bestillingsanmodning.

Systemet har været under opbygning siden november, og er i dag klar til brug. Sidste år blev der kørt et pilotprojekt, som viste tydelige tegn på, at hele processen blev nemmere for brugeren.

Afstemning af forventninger

I fremtiden bliver app’en udvidet med informationer om serviceniveauerne, så når brugerne scanner en QR-kode, får de også oplysninger om indberettede opgaver og information om den service, de kan forvente.

”Vi vil gerne informere brugerne så godt som muligt ved at bringe informationerne tæt på dem. Det er vores erfaring, at der kan opstå frustration og misforståelser, når brugerne ikke er tilstrækkelig informeret om, hvilket serviceniveau de kan forvente. Samtidig giver det mere ro, når man kan se, at en opgave er indberettet, og hvornår man kan forvente den er løst. Disse to forhold skal vores projekt være med til at afhjælpe på sigt,” forklarer Lasse Carlsson.

Det største af sin slags

Opsætningen af QR-koderne er sket på kun to måneder, og det er lidt af en bedrift, når man tager projektets kompleksitet i betragtning, fortæller kontraktchef i Coor Service Management, Toke Platz, der på leverandørsiden, har været ansvarlig for projektet.

”Vi har opsat mere end 35.000 QR-koder, som har et sæt rapporteringsmuligheder lagt ind i en stor database, der sikrer sammenhæng mellem QR-koden og den fysiske genstand, den sidder på,” forklarer han.


Fakta om politiets samarbejde med Coor

Coor Service Management overtog i 2012 driften af en række serviceopgaver for politiet. Aftalen, der er den hidtil største af sin art i Danmark, omfatter bl.a.: rengøring, kantinedrift, post, vognparksservice for 2.200 biler, hittegods, indvendig bygningsvedligehold samt arealpleje på 230 lokationer for knap 14.000 servicebrugere i landets politikredse.

Aftalen giver politiet en årlig besparelse på 78 millioner kroner, svarende til 30% af udgifterne på området.

Ønsker du mere information, venligst kontakt:

Toke Platz, kontraktchef, Coor Service Management A/SToke.platz@coor.com

+45 5336 5829