Vækst betyder ændringer i organisationen hos Coor Danmark

Den positive udvikling, Coor Danmark har gennemgået de sidste to år, fortsætter. Det betyder, at virksomheden nu gennemfører en større organisationsændring for at fastholde væksten og styrke virksomheden fremadrettet.

Coors overskudsgrad ligger på ca. 2 %. Men det er virksomhedens målsætning, at den skal øges til 5 % inden udgangen af 2020. Derfor gennemfører Coor i Danmark nu en større organisationsændring for at ruste virksomheden til at nå sin ambitiøse målsætning.

- Vi har haft travlt de sidste to år, og med Coors børsnotering i sommer og forlængelsen af vores kontrakt med politiet, som blev offentliggjort i mandags, er sporet lagt ud for os, siger adm. direktør Jørgen Utzon for Coor Service Management i Danmark.

- For at følge med udviklingen skal vi have en organisation, der er rustet til, at vi kan vokse yderligere og blive mere effektive i vores drift. Det er netop det, organisationsændringen går ud på, fortsætter han.

I takt med Coors vækst de seneste to år er behovet for en intern koordinering mellem driftsorganisationerne vokset, og det blev tydeligt, at der var brug for en justering, hvis Coor skulle fortsætte i den positive udvikling.

- Vi ønsker at sikre samarbejdet på tværs af kontrakter og fagorganisationerne inden for renhold og catering for at øge effektiviteten og fastholde vores høje serviceniveau over for vores kunder. Det kræver et samlet greb om både forretning og drift, siger Jørgen Utzon.

Derfor sammenlægges driften nu under driftsdirektør Andreas Lövgren. Claus Fibiger overtager ansvaret for salg og forretningsudvikling efter Jacob Dohn, der efter 9 år i Coor har valgt at søge nye udfordringer. Claus Fibiger får ud over ansvaret for forretningsudviklingen ansvaret for koordinering af Coors salg af single services.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra den 1. oktober 2015.