Coor er klar til at udfordre markedet for ejendomsservice

Med tung erfaring fra Integrerede Facility Management-serviceløsninger har Coor netop lanceret divisionen Coor Property, der er klar til at udfordre markedet for optimering af ejendomsdrift og energistyring

På et marked, der er præget af en skarp opdeling mellem de udbydere, der tilbyder single services, og de, der tilbyder Integrerede Facility Management (IFM)-serviceløsninger, vil IFM-leverandøren Coor gøre op med den traditionelle tænkning, der længe har karakteriseret ejendomsservice i Danmark. Med etablering af Coor Property som nyt fokuseret forretningsområde bevæger Coor sig for alvor ind på markedet for single services og udfordrer store og små aktører på markedet.

Ejendomsservice som særskilt ydelse

Med servicering af 20 mio. kvadratmeter på nordisk plan er Coor Nordens største udbyder af Integrerede Facility Management-serviceydelser med en anslået markedsandel på 30-40 procent.

Hidtil har Coor tilbudt ejendomsservice som en del af en samlet IFM-indsats, men i en ny offensiv går koncernen nu også ind på markedet for ejendomsservice som en fokuseret ydelse på linje med kantinedrift og rengøring, der nu udbydes som single services.

- Med en vurderet værdi for ejendomsservices på mellem 10 og 15 milliarder kroner alene på det danske marked er potentialet for vores nye forretningsområde enormt. Og med vores erfaringer fra flere hundrede ejendomme på det nordiske marked, kan vi se, at vores digitale og systemunderstøttende løsninger inden for ejendomsdrift giver positive gevinster både for vores kunder og for os. Det gælder både inden for energioptimering og reduktion af øvrige udgifter til driften i større ejendomme, siger Thomas Fog, der er divisionschef for Coor Property.

Massive besparelser ved intelligent ejendomsdrift

Meget af ejendomsdriften i Danmark kører ifølge Thomas Fog på automatpilot, hvor man blot reagerer på bagkant i stedet for at optimere på forkant.

- Hvis vi eksempelvis taler energioptimering, så er proaktiv måling langt mere effektiv end en reaktiv indsats. 50% af energiafvigelser skyldes adfærd. Med målinger og data kan man med det samme se hvilken adfærd, der udløser en afvigelse og deraf skride målrettet ind med en indsats med det samme, forklarer Thomas Fog.

Det er hans erfaring, at virksomheder hurtigt kan opnå op imod 20-30 procents besparelser alene ved at monitorere de daglige forbrugsmønstre.

Kundernes behov – ikke leverandørernes

Coor Property bygger ledelsesmæssigt og teknologisk på tung erfaring fra Integrerede Facility Management-serviceløsninger.

- Ved at benchmarke op mod tilsvarende opgaver for vores kunder i de andre lande, og ved at trække på erfaringer og teknologier på tværs af Coors forretningsområder, kan vi sammensætte løsninger, der meget specifikt indfrier den enkelte kundes behov, siger Thomas Fog og uddyber:

- Uanset om kunden ønsker single services eller en kombination af integrerede serviceløsninger, kan vi med stor præcision optimere mandskab og setup til opgaven. Kunderne skal jo have dét, der passer til deres behov og ikke en løsning, der udspringer af leverandørens forretning.

Investerer i intelligente løsninger

Avancerede teknologier og datadrevne processer er afgørende for den måde, Coor Property arbejder på. For at kunne tilbyde intelligente ydelser investerer virksomheden derfor massivt i digitale løsninger og ny teknologi, der kan effektivisere og reducere omkostningerne til ejendomsdrift og energioptimering.

- Til visse opgaver udvikler vi selv løsninger. Andre gange udvikler vi sammen med kunderne. Og ellers køber vi dem gerne hos tredjepart og integrerer med vores øvrige koncepter. Fælles for løsningerne er, at vi herigennem ofte kan optimere ejendomsdriften med 15-20 procent med det samme, siger Thomas Fog.

Synenergieffekter er en del af rådgivningen

Den kundedrevne udvikling er en hjørnesten i Coors markedsstrategi. Derfor er de fokuserede single services som property, renhold og kantinedrift ikke et farvel til integrerede serviceløsninger, tværtimod. Ifølge Thomas Fog overser mange virksomheder de synergier, der kan opnås ved at integrere de forskellige serviceydelser inden for ejendomsdrift og andre interne serviceydelser i en virksomhed.

- Mange virksomheder går i markedet for at få særskilte tilbud på ejendomsservice, kantine, rengøring eller energioptimering. Dette kan give god mening alt efter, hvad virksomheden selv udfører eller har samarbejdsaftaler på. Vores erfaring er dog, at der for rigtig mange virksomheders vedkommende er positive synergier af hente i form af besparelser, effektivisering, bedre kvalitet og andre gevinster ved at tænke på tværs af serviceområder og ikke mindst på tværs af medarbejdernes faggrupper, afslutter Thomas Fog.

Yderligere information:

Divisionschef Thomas Fog, Coor Property, thomas.fog@coor.com, +45 2960 0345

Læs mere på www.coor.dk og presserum: www.mynewsdesk.com/dk/coor

Erhvervs- og Vækstministeriets redegørelse om digital vækst i Danmark 2016: http://evm.dk/publikationer/2016/16-05-31-redegorelse-om-digital-vaekst