Undersøgelse: Sådan får vi succes med offentlige udliciteringer

Hvis kontrakten bliver en facitliste, vi styrer efter, får vi aldrig succes med offentlige udliciteringer. Vi skal i stedet arbejde med fleksibiliteten. Det er budskabet fra en professor ved CBS, der har undersøgt politiets udlicitering af facility management-opgaver.

Øget fleksibilitet. Det kan være nøglen til succes med offentlige udliciteringer. Det fremgår af en undersøgelse foretaget af Kristian Kreiner, der er professor i organisationsteori ved CBS. Baggrunden for undersøgelsen er politiets udlicitering af facility management-opgaver til Coor Service Management.Undersøgelsen blev præsenteret på en konference om partnerskab i november.

Sagen er unik i den forstand, at der er mere end almindeligt langt mellem de positive historier om offentlig udlicitering. Ofte kan samspillet mellem private og offentlige virksomheder være en udfordring på grund af forskellige kulturer, men det har ikke været en hindring for samarbejdet i dette tilfælde.

- Det, der kendetegner et ægte partnerskab, er ønsket om, at den anden part også skal lykkes. Først når vi forstår, at succes kun kan opnås i fællesskab, kan vi opbygge ægte partnerskaber. Det kræver, at medarbejderne hos begge parter er fleksible og omstillingsparate. I undersøgelsen fandt jeg, at medarbejderne hos Coor følte, at de havde et kollegialt forhold til de personer, der egentlig var deres kunder, siger Kristian Kreiner.

Netop følelsen af et kunde-kollega-forhold frem for et kunde-leverandør-forhold giver medarbejderne den tryghed, de behøver for at kunne improvisere og udvise den fleksibilitet, der skal til for at udføre arbejdet bedst muligt.

Den fleksibilitet er kun mulig, hvis samarbejdet er bygget på tillid og ikke låst af rigide kontraktlige forhold.

- Kontrakten skal selvfølgelig tages alvorligt, men ikke bogstaveligt. Der skal være en fælles kultur, hvor man interesserer sig for helheden frem for en ensidig fokusering på fejl. Det, der kendertegner dette samarbejde, er, at begge parter går til problemerne med den nødvendige fleksibilitet for at få opgaven løst, fortæller han.

Fakta om kontrakten mellem politiet og Coor Service Management

Politiet modtog sammen med Coor Service Management Driftsherreprisen i januar 2015 for netop deres unikke partnerskab.

Aftalen blev indgået i 2012, løber frem til 2019 og er den hidtil største af sin art i Danmark. Den har betydet, at Rigspolitiet har opnået en årlig besparelse på ca. 78 mio. kr. uden nævneværdige konsekvenser for kvaliteten.

Aftalen omfatter rengøring, kantinedrift, post, vognparksservice, hittegods,indvendig bygningsvedligehold samt arealpleje og dækker 220 lokationer, 450.000 m2 bygninger, 13 kantiner, 2.300 biler, 45.000 styk hittegods, 175 detentionsceller og ca. 185 hundebure for knap 14.000 medarbejdere.