Sprog / Websted

Languages

Change site

35.000 QR-koder effektiviserer driften på 220 politistationer

Intelligent ejendomsdrift skyder frem med ekspresfart, og dansk politi er blandt frontløberne. 14.000 ansatte fordelt på 220 politistationer over hele landet indberetter dagligt fejl på bygninger og materialer via QR-koder og deres smartphone eller tablet

Rigspolitiet har som de første herhjemme storskala-implementeret QR-koder som led i en klar strategi om at kvalitets- og serviceoptimere politistationerne og materiellet. Digitaliseringen er sket i tæt samarbejde med Facility Management-leverandøren Coor, som har stor erfaring fra det nordiske marked med optimering af ejendomsdriften.

Fra gule sedler til QR-koder

Fejl på kopimaskinen, løbende toiletter, rengøring af detentionerne. Der sker mange store og små driftsforstyrrelser på en politistation hver eneste dag. Tidligere blev der enten lagt gule sedler eller de ansatte skulle logge ind på en serviceportal, hvor de skulle beskrive fejl og f.eks. forklare, hvilken bygning eller rum problemet drejede sig om. Alt sammen indberetninger, der tog kostbar tid fra det daglige og egentlige politiarbejde.

Nu er 35.000 QR-koder blevet en del af hverdagen hos politiets ansatte, der langt lettere end tidligere kan indberette store og små fejl og mangler på deres smartphones eller tablets.

- Det begynder virkelig at vinde indpas hos de ansatte nu. Der er flere og flere, der går væk fra serviceportalen og over til QR-koderne. Det tager blot få sekunder at indberette en sag eller foretage en bestilling med mobilen, bl.a. også fordi vi har pre-installerede standardbeskeder, forklarer Lisa Stjernqvist, der er chefkonsulent i Kontraktstyring under Center for Facillity Management i Rigspolitiet.

Tidsbesparende og reducerer misforståelser

Quick Response-konceptet går ud på, at samtlige genstande, bygninger og rum tildeles en unik QR-kode. Via en smartphone eller tablet scanner medarbejderen QR-koden på f.eks. toilettet og indberetter herefter servicehenvendelsen i menuen. Sagen lander direkte i Coors driftscenter, der med det samme kan se, hvilket lokale eller materiale, det drejer sig om.

- Håndtering af servicehenvendelser bliver langt mere effektivt, når der tildeles et unikt ID til alle genstande, rum og faciliteter. En genstands placering og type er indeholdt i den unikke QR-kode, som minimerer risikoen for misforståelser. Samtidig minimeres gennemløbstiden fra rapportering af problemet til afhjælpning, forklarer kontraktchef hos Coor for politiet i Jylland og Fyn, Dennis Abildgaard Jørgensen.

Han påpeger, at servicehenvendelser fra brugerne sammenholdt med Coors runderinger i bygningerne giver en langt mere effektiv og kvalitetssikret ejendomsdrift. Coor modtager ca. 700 indmeldinger hver måned fra de 220 politistationer. Her sikrerQR-koden, at alle opgaver håndteres effektivt, og at ingen opgaver mistes undervejs fra indmelding til udførelse.

 

Intelligent ejendomsdrift vinder frem

Coor har ansvar for op mod 20 mio. kvadratmeter i hele Norden. Ved at kombinere avanceret sensor­teknologi, QR-koder og monitoreringsløsninger med datadrevne processer leverer Coor intelligent ejendomsdrift og energioptimering til en række offentlige og private virksomheder. Udover politiet har Coor Danmark også leveret QR-kodeløsningen til bl.a. VELUX, Falck, Pandora, SDC m.fl.

- Intelligente systemer i ejendomsdriften vinder frem både i offentlige og private bygninger, ikke mindst fordi både de økonomiske og administrative fordele effektivt kan dokumenteres ved hjælp af data og resultater. Derfor har vi investeret massivt i teknologi og bruger vores erfaringer til at udvikle koncepter og løsninger, der optimerer resultaterne hos hver enkelt kunde, siger Dennis Abildgaard Jørgensen.

Om Coor SmartResponse

  • Tildeling af unikke QR-koder på genstande og faciliteter
  • Med en smartphone eller tablet med en QR-reader åbner QR-koden en onlineformular til indberetning af en servicehenvendelse
  • Ved at indtaste ens mailadresse i onlineformularen modtages der besked, når fejlen er afhjulpet eller bestillingen udført
  • Servicehenvendelsen modtages direkte i Coors system med henblik på hurtig planlægning og afhjælpning
  • Læs mere om Coor SmartResponse

Yderligere oplysninger:

Kontraktchef hos Coor for politiet Jylland og Fyn, Dennis Abildgaard Jørgensen, mail dennis.jorgensen@coor.com, tlf. 60 29 88 98