Nya Karolinska sjukhuset, NKS

New Karolinska Solna (NKS)-hospital i Stockholm

Coor er ansvarlig for udvikling, koordinering, strømlining samt levering af en lang række hard og soft FM-serviceydelser i og omkring Stockholms nye flagskib, universitetshospitalet New Karolinska Solna (NKS).

Et konsortium, med Coor som eksklusiv serviceleverandør, har fået til opgave at designe, konstruere samt drifte og vedligeholde Stockholms nye hospitalsflagskib til og med 2040. Projektet er et OPP (offentligt-privat partnerskab).

Coors opgave er at koordinere, designe og levere både soft og hard FM-serviceydelser i hele kontraktperioden. Serviceleverancen startede gradvist allerede i 2012 under byggefasen.

Omkostningseffektiv, miljøvenlig og kvalitetssikret serviceleverance

Coors opgave er at udvikle en god, kvalitetssikret og omkostningseffektiv serviceleverance under hele kontraktperioden. For at matche hospitalets miljømæssige profil skal serviceydelserne ligeledes være udviklet til at leve op til miljømærkningen Coor Green Services, som er en garanti for, at serviceydelserne påvirker miljøet mindst muligt.

Udfordringen med denne kontrakttype er at kunne håndtere en stor portefølje af serviceydelser via en langsigtede kontrakt. For at være i stand til at garantere et højt kvalitetsniveau og et omkostningseffektivt fokus, samt tage højde for skiftende behov i løbet af kontraktperioden, foreligger der faste kvalitetskrav, løbende markedsundersøgeler og ændringsmuligheder i kontrakten. Kunden betaler kun for det, som fungerer som aftalt. For yderligere bestillinger foreligger der også en fastsat prisliste.

Innovation og en lang udsigt giver sikkerhed

Kombinationen af, at ​Coor var i stand til at påvirke byggeprocessen, og en lang kontraktperiode betyder, at den fremtidige drift og vedligeholdelse af bygningen vil være optimeret igennem hele hospitalets livscyklus. Serviceydelserne på og omkring det nye hospital vil være meget omkostningseffektive, kvalitetssikrede og miljøvenlige i hele kontraktperioden, hvilket udgør en sikkerhed for sundhedsmyndighederne og lokalbefolkningen.

Vi er stolte af at udvikle og levere effektive, sikre og bæredygtige serviceydelser til et superhospital og deres brugere.

Anna Jidberg, kontraktchef, Coor

Gennemtænkt planlægning af hospitales bygninger

NKS-hospitalet har fokus på patienternes helbred og sikkerhed. Det betyder blandt andet, at de mest skadede og syge patienter kommer til først. Dette sætter høje krav til arkitektur, logistik og teknisk udstyr til at opnå den bedste pleje og behandling. Nedenstående film giver et indblik i, hvorledes bygningerne er opbygget og tiltænkt, så de supporterer patientfokusset samt beskriver alt fra transport, kommunikation og logistik på det nye superhospital.

Læs mere om det nye hospital her.

Vil I vide mere?

Else Brandt Salgsdirektør Coor

Else Brandt

Salgsdirektør

+45 23684810

else.brandt@coor.com