Søge
Sprog / Websted

Languages

Change site

Søge

Værdifællesskab afgørende ved fusion

Det var to store servicevirksomheder, der efter mange års konkurrence tidligere på året fandt sammen og siden har været i et intensivt fusions- og integrationsforløb. Det skete da nordiske Coor købte danske Elite Miljø og dermed cementerede den nye servicegigants position på det danske marked.

Coor er det fortsættende navn, men værdierne fra begge virksomheder lever videre. I forbindelse med integrationen er en større brandingproces derfor sat i værk, så arbejdstøj, brevpapir, biler, bygninger og markedsføring mv. erstattes af Coors logo og visuelle identitet.

Bevidst tilgang til fusionsproces

Det er aldrig let at sammenlægge to virksomheder med hver sin kultur, organisationsstrukturer og it-systemer men Coors administrerende direktør Jørgen Utzon kan se tilbage på et forløb, der er forløbet mere smertefrit end beregnet.

  • Når man tænker på, hvor svært det kan være at integrere to store virksomheder med hver sin identitet, er det gået rigtig godt. Jeg håber, det skyldes, at vi fra starten valgte den tilgang, at den ene virksomhed ikke var mere værd end den anden. Vi tog synergieffekter i organisationen, der hvor de gav mening for den fremadrettede virksomhed, fortæller Jørgen Utzon med henvisning til, at der i mange opkøb mere tages udgangspunkt i, hvem der køber hvem.

Ifølge Jørgen Utzon har et tæt værdifællesskab i høj grad medvirket til at fremme integrationen af Coor og Elite Miljø.

  • Elite Miljø og Coor tager udgangspunkt i de samme grundlæggende værdier. Ord som ordentlighed, kvalitet og medmenneskelighed samt passionen for at gøre det let for kunderne præger begge virksomheder. Hvis vores værdier havde været helt forskellige, ville det naturligt føre til frafald af kunder og medarbejdere. Det havde givet bølger på alt, hvad man måler en virksomhed på. Det har heldigvis ikke været tilfældet hos os.

 

Værdier overvinder bølgeskvulp

Helt uden bølgeskvulp har sammensmeltningen af de to virksomheder imidlertid ikke været, erkender Jørgen Utzon.

  • Det er udfordrende og krævende at arbejde med en integration af denne størrelse, og vi lærer meget under processen. Fordi vi ligner hinanden meget, har vi konstruktivt kunnet håndtere de udfordringer, der naturligt opstår i så stor en forandringsproces. Her er jeg overbevist om, at de fælles grundlæggende værdier har understøttet processen og gjort det lettere at integrere de to virksomheder, siger Jørgen Utzon og uddyber:
  • Blandt andet var Elite Miljø på samme måde som Coor overbevist om, at vejen til succes går gennem vores medarbejdere. Hvis vi har glade medarbejdere, der er passioneret for at gøre en forskel, får vi glade kunder.

Ordentlighed sikrer succes

Netop de fælles værdier er en kritisk faktor i arbejdet med at opbygge en stor og slagkraftig virksomhed, der tager udgangspunkt i kundeservice, høj kvalitet og gode arbejdsvilkår for medarbejderne i stedet for at fokusere på pris og kortsigtede gevinster.

  • Jeg tror stenhårdt på, at man på lang sigt klarer sig bedre, hvis man opfører sig ordentligt. Ordentlighed er ikke noget, der hæmmer dine mål som virksomhed. Jeg tror tværtimod, det understøtter dine muligheder for succes, understreger Jørgen Utzon.

Offentlige udbud bør fokusere på kvalitet og innovation fremfor pris

Prisen vejer ofte tungest, når kommuner og andre offentlige institutioner udbyder rengøring og andre serviceopgaver. Efter Jørgen Utzons mening bør de offentlige ordregivere i stedet fokusere på kvalitet, medarbejdertrivsel og innovation i opgaveløsningen.

  • Kommunerne bør i langt højere grad screene de servicevirksomheder, der byder på opgaverne. For eksempel kan kommunerne se på, om virksomhederne har tiltrådt Servicenormen under Servicebranchens Arbejdsgiverforening, der er en brancheorganisation under Dansk Industri.

Når en virksomhed har tiltrådt Servicenormen, skal den leve op til en række konkrete krav inden for en række områder som økonomi, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, personalepolitik, uddannelse samt politik for underleverandører.

  • Alt for mange ser kun på pris. Det paradoksale er, at mens kommunerne ofte stiller krav om sociale klausuler, miljøbevidsthed og pris, så belønner de primært den billigste leverandør fremfor den, der opfylder de bløde værdier, siger Jørgen Utzon.
  • Selvom kommunerne ikke kan kræve, at en virksomhed skal være med i Servicenormen for at få lov til at byde, kan de med fordel sætte de kriterier op, som Servicenormen angiver. Den er kundens garanti for, at der er ordnede forhold hos den virksomhed, der bliver tilbudt opgaven, understreger Jørgen Utzon.

 

Coor vil udbrede prisvindende tiltag til flere kommuner

Mens nogle kommuner anvender udlicitering for at spare penge, er der andre kommuner, som ser valget af private aktører i opgaveløsningen som en mulighed for at gå nye veje. Et eksempel er Ikast-Brande Kommune, som i sin tid indgik et samarbejde med Elite Miljø og konsulentfirmaet Ramsdal Gruppen.

Parterne udviklede en ny model for udlicitering af rengøring med et tilknyttet træningscenter. På den sociale side lærer langtidsledige at begå sig på en arbejdsplads, og fagligt set lærer de at gøre rent. De borgere, der gennemfører træningsforløbet, får efterfølgende et fast job med løn og arbejdsforhold på ordinære vilkår.

Løsningen var stå stor en stor succes, at Elite Miljø i november 2017 modtog CSR People Prize, der uddeles af VFSA. Coor har valgt at fortsætte initiativet og forsøger nu at udbrede det til andre kommuner.

  • Jeg er meget imponeret af Elites Miljøs samarbejde med Ikast Brande Kommune. Selvom jeg ikke har stået fadder til det, så praler jeg i dag af det ved enhver given lejlighed. Det er fantastisk initiativ, der tilgodeser samfundets sårbare mennesker og skaber en ny mulighed, der kan ændre hele deres livsforløb. Herudover får kommunen løst en serviceopgave, og virksomheden får mulighed for at rekruttere medarbejdere. Det er en tredobbelt win-situation, fremhæver Jørgen Utzon.