Sprog / Websted

Languages

Change site

Årets hit - BIM

Ny teknik i al almindelighed og BIM i særdeleshed er uden tvivl året hit. Hos Coor finder vi en af de ledende BIM-eksperter, Per Bjälnes, som her forklarer, hvorfor.

Hvad er BIM?

BIM står for Building Information Modeling (BIM) og er en helt ny standardstruktur til mærkning (kodning) af alle bygninger, lokaler og objekter m.m. inden for en ejendom, men også tjenester, som kan kobles til disse objekter. BIM-koderne er en syste­matisk, digital informationsstruktur til relevante objekter og tjenester inden for et anlæg.

Hvad bruges det til?

BIM kan anvendes af alle, som ejer eller arbejder med at designe, opføre eller forvalte et anlæg eller en bygning – arkitekter, bygherrer, forvaltere og serviceleverandører. Når alle anvender samme informationssystem (BIM-kode), bliver arbejdet i hele anlæggets livscyklus – fra idé og bestilling­ til finansiering, byggeri og løbende drift – meget sikrere, mere effektivt, bedre og enklere.

Men, hvordan ser BIM-koden ud?

BIM-koden er en informationsstreng, som består af et antal cifre, bogstaver og tegn, hvor hvert tegn indeholder vigtig information om et bestemt objekt eller en bestemt tjeneste. Den digitale BIM-kode er let at koble til en stregkode eller RFID-tag for derefter at kunne aflæses via en mobil PDA-enhed, fx en telefon eller en computer.

Og hvordan gør BIM-systemet nytte? Hvem tjener mest på det?

Alle aktører, som er invol­veret i at tegne, bygge, forvalte og servicere et anlæg,­ har glæde af, at der findes et samlet kodesystem, som bruges af alle parter. Det bliver enklere at tegne og visualisere, fejlsøge, overvåge, analysere og rapportere. Arbejdet bliver mere effektivt­, og kvaliteten øges betydeligt gennem alle processer – i hele anlæggets livscyklus.

Hvorfor er BIM så godt?

Et godt og moderne informationssystem skal opfylde visse kriterier. Det skal være digitalt, spatialt (3D), målbart, generisk, tilgængeligt og holdbart. BIM opfylder alle disse krav.

Da vi udviklede BIM-systemet, tog vi også udgangspunkt i vedtagne branchestandarder så som AFF og BSAB, hvilket indebærer, at vi bygger videre på gennemtestet klassificeringssystematik. Vi har også fundet en smart måde at samle objekter og tjenester på, som ikke tidligere har eksisteret.

Hvor langt er udviklingen kommet i dag, og hvad tænker du om fremtiden?

Interessen for BIM er utrolig stor. Det er en stan­dard, som vi har udviklet hos Coor sammen med andre aktører, der arbejder med udviklingen af Nya Karolinska Solna, og som vi bruger i projektet­. Dette udviklingsprojekt adskiller sig fra mange andre – i og med, at alle parter samarbejder allerede i projektets udviklingsstadie og har et livscyklusperspektiv­ på alt, hvad vi gør. I USA findes der en lignende standard­ – Cobie – som dog endnu ikke er lige så godt udviklet og komplet. Jeg vil hævde, at BIM er det mest udviklede informationssystem, som findes i dag, og det har alle forudsætninger for med tiden at blive standard i alle projekter inden for nybyggeri.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte Per Bjälnes, der er tjenesteudvikler hos Coor Service Management, telefon + 46 8 553 969 60 (per.bjalnes@coor.com).