Søge
Sprog / Websted

Languages

Change site

Søge
outsourcing

Boom i offentlig outsourcing

Den offentlige sektor indkøber årligt varer og tjenesteydelser hos private virksomheder for ca. 270 mia. kroner. Men indtil for nylig har markedet for offentlig outsourcing af integrerede serviceløsninger været meget trægt. Det billede har tre store aftaler ændret radikalt på og i dag har den offentlige sektor overhalet den private på service management-området.

Først kom DRs outsourcing af en lang række serviceydelser, som siden januar sidste år er blevet leveret af Coor. I starten af 2012 underskrev Forsvaret og Forenede Service den hidtil største facility service aftale i Danmark. Og netop nu er en endnu større aftale om servicering af Politiet i EU-udbud. Hver kontrakt er på trecifrede millionbeløb årligt og med disse tre aftaler har den offentlige sektor lavet et kvantespring inden for outsourcing af integrerede serviceløsninger. Dermed har det offentlige i rekordfart overhalet den private sektor.

- De private virksomheder har de seneste 5-6 år i stigende grad fået øjnene op den besparelse outsourcing af integrerede løsninger medfører og der har været en stabil vækst inden for området. Den offentlige sektor har derimod indtil for nyligt været mere tilbageholdende mht. outsourcing, så den seneste udvikling er på mange måder interessant, fortæller Claus Frigaard Christensen, der er executive director hos Ernst & Young og ekspert i outsourcing.

Krisebevidsthed fremmer outsourcing

Ifølge Claus Frigaard Christensen skyldes den seneste udvikling inden for de statslige institutioners outsourcing, at budgetterne er under hårdt pres. Staten skal spare 5-10 procent og de tungeste poster i budgetterne er lønudgifter, ejendomme og service. Derfor ser vi for øjeblikket offentlige institutioner flytte ud af byerne og begynde at overveje outsourcing af serviceydelser for at begrænse antallet af afskedigelser. På den måde har krisen sat både private virksomheder og statslige institutioner under pres for at finde besparelser.

Dette pres er ikke mindre i kommunerne og regionerne, som potentielt kan blive et stort marked for servicebranchen. Men her er man mere tilbageholdende med at udnytte besparingspotentialet i outsourcing til trods for, at flere undersøgelser peger på, at der er en økonomisk gevinst ved det. Det skyldes bl.a., at kommunernes og regionernes risk-benefit vurdering er anderledes end både private virksomheders og staten, påpeger administrerende direktør i Coor Jørgen Utzon:

- Det er i kommunerne, de meget omtalte 'varme hænder' er beskæftiget. Her har man haft ret blandede erfaringer med privatiseringer og selv om rengøring og andre perifere serviceydelser ikke berører den direkte borgerservice, så er man fra politisk side forsigtig med at entrere med private aktører. I modsætning til de statslige institutioner, så er de folkevalgte i kommunerne meget tæt på både embedsværket og borgerne og når der er politiske interesser på spil, bliver den opfattede risiko ved outsourcing større.

De store baner vejen

En anden medvirkende faktor til at outsourcingslysten i det offentlige indtil nu har været på vågeblus, er at det offentlige underlagt en række lovgivningskrav, som forøger de indledende investeringsomkostninger. Når opgaverne skal i EU-udbud, er der strikse krav til, hvordan det skal foregå og de enkelte ydelser skal kravspecificeres meget nøje. Det er i sig selv en omkostningstung proces, som gør at omkostninger og risici kan overstige de forventede økonomiske fordele. Men ifølge administrerende Jørgen Utzon er der med den seneste udvikling god grund til at være optimistisk omkring den offentlige sektors fremtidige outsourcinger:

- Det er ikke overraskende, at det er fra meget store institutioner, vi får de nye toner omkring outsourcing. Her betyder størrelsen, at den fremtidige gevinst vil være så stor, at den overstiger risikoen og de initiale investeringsomkostninger. Det betyder så, at der i den offentlige sektor opstår en ekspertise omkring det at kravspecificere serviceydelserne, som er forudsætningen for at arbejdet kan sendes i udbud. Den ekspertise kan mindre organisationer efterfølgende drage nytte af.

Outsourcing frigør ressourcer til borgerservice

Hos Coor er vurderingen, at den seneste udvikling inden for outsourcing i det offentlige blot er den første bølge i en tendens, hvor anden bølge først vil slå rigtigt igennem om nogle år, når der er skabt et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag til, at det bliver politisk legitimt også i kommunerne at satse mere på outsourcing. Hele den offentlige sektor er under et støt stigende pres for at kunne effektivisere og finde besparelser og i takt med at der kommer mere dokumentation for de konkrete besparelserne, vil kommunernes modvilje imod outsourcing gradvist forsvinde.

-De tre offentlige institutioner, der i øjeblikket baner vejen, har alle haft store økonomiske incitamenter til at finde besparelser i deres driftsomkostninger. Men i fremtiden tror jeg, at muligheden for at kunne prioritere og målrette det totale ressourceforbrug mere hensigtsmæssigt vil være en stærk drivkraft også for kommunernes outsourcing af serviceydelser. Det handler ganske enkelt om at de mere perifere serviceydelser er mindre politisk følsomme og kan man spare penge her, kan de bruges på mere borgernære serviceydelser, påpeger Jørgen Utzon.

Vil du vide mere om Coor, og hvad vi laver?

Så kontakt mig på tlf. +45 2363 7178, jorgen.utzon@coor.com