Sprog / Websted

Languages

Change site

Mobile løsninger giver billigere og bedre services

Smarte mobile løsninger hjælper os til at udføre stadigt flere opgaver uafhængigt af, hvor vi befinder os. Hvordan kan ny teknik gøre nytte inden for servicesektoren? Hvilken type serviceydelser passer de mobile løsninger bedst til? Vi tog en snak med Erik Sörnäs, gruppechef hos Coor Sverige, som har koordineret nogle af selskabets største pilotprojekter inden for mobile løsninger.

Du har jo deltaget i et par pilotprojekter – hvilke konklusioner kan du drage af dem?

− I de projekter, hvor vi anvender mobile løsninger, kan vi konstatere en række fordele. Vi har mindsket dobbeltarbejdet, øget kvaliteten, forkortet vores gennemløbstider og frigjort tid. Vi kan gøre mere af vores arbejde ude i kundernes faciliteter, hvilket øger vores synlighed og tilgængelighed. Det opfatter vores kunder som positivt. De sætter også pris på, at vores egenkontrol bliver forbedret og at man i systemet tydeligt kan se, hvornår og hvor f.eks. en rundering udføres.

Kan du give et eksempel på mobile løsninger, som Coor anvender i dag?

− Den teknik, vi anvender, er hovedsageligt baseret på RFID-teknik (Radio Frequency Identification). En RFID-tag opsættes ved et bestemt objekt (f.eks. et anlæg eller rum) og programmeres med unik information, eksempelvis hvilken type objekt det er, hvor det sidder samt instruktioner for runderinger eller sikkerhedskontrol. Denne information aflæses ved hjælp af en telefon og hjælper den person, der kommer for at kontrollere objektet. Coors medarbejdere kan også bestille materiale, fejlmelde et objekt eller indberette tid for en arbejdsordre direkte på stedet over telefonen.

Hvad er fordelen ved mobile løsninger?

− For os har det været vigtigt at indprogrammere checklister og arbejdsanvisninger, som den der opsætter systemet, har gavn af på stedet, og derved sikre kvaliteten. Desuden øges effektiviteten i vores arbejde, når administrative opgaver og flowet bliver gjort enklere ved at de bliver automatiseret og kan udføres på stedet hos kunderne. I næste trin når systemet kobles til Coors opgavehåndteringssystem, opnår vi endnu større fordele. Fuldt integrerede systemsammenkoblinger betyder f.eks., at fejlmeldinger eller klarmeldinger som udføres på mobilen, automatisk sendes til håndteringssystemet, hvilket bevirker en hurtigere opgavehåndteringsproces, der sparer tid og penge både for os og vores kunder.

Men er det ikke temmelig dyrt?

− Nej, i dag er teknikken kommet så langt, at det ikke er specielt dyrt. Det som kræves, er en håndenhed og ofte kan man anvende almindelige telefoner. Systemet kan lejes, så det er ikke nødvendigt med store investeringer. Det der koster penge, er en eventuel integrering af det mobile system i det almindelige opgavehåndteringssystem – det giver fuldt integrerede processer, men kan samtidigt være kostbart at etablere. Jeg vil dog gerne understrege, at mobile løsninger er meget nyttige, også selv om systemet ikke integreres fuldt ud.

Vil du vide mere om, hvordan mobile løsninger kan forbedre din serviceleverance?

Velkommen til at kontakte Erik Sörnäs, +46 8 553 952 74 eller erik.sornas@coor.com.