Søge
Sprog / Websted

Languages

Change site

Søge
services

En ny serie smarte koncepter

Nu lancerer vi en ny produktserie - smart concepts - som er en pakke af de mest populære koncepter, vi selv har udviklet. I starten vil serien indeholde fire smarte koncepter. Hvis du ikke har prøvet nogle af dem endnu, er det på høje tid at gøre det.

Med målsætningen om at udvikle effektive og moderne løsninger har Coor ved hjælp af ny teknik udviklet en produktserie, som nu samles under overskriften: Smart Concepts.

− Vores smart-produkter har det til fælles, at de forenkler tilværelsen for ikke bare servicebrugere og ordregivere, men også for vores egne servicemedarbejdere, siger Erik Johansson, som er kontraktchef hos Coor og har været med til at udvikle smart-produkterne.

Erik fortæller, at udviklingsprojekter som regel fødes, når Coor eller en af Coors kunder identificerer et behov. Som eksempel kan nævnes udviklingen af SmartFlow, som er en fleksibel proces til håndtering af post.

− Én af vores største kunder begyndte at arbejde mere aktivitetsbaseret og med fleksible arbejdspladser. Så det at have en fast indbakke var ikke en god løsning, og det behov skabte grobunden for idéen om SmartFlow. I dag er SmartFlow en stor succes og anvendes af mere end 20.000 brugere hos flere af vores kunder.

Det svære ved produktudvikling er at satste på det rigtige projekt. Det er vigtigt, at løsningerne tilfører kunderne noget virkelig nyttigt. Eftersom Coor er en stor serviceleverandør, er det muligt at definere behov, der går igen hos mange kunder. Pt. er der fire gennemprøvede smart-løsninger (som du kan læse mere om herunder), og den femte, SmartMove, lanceres inden for kort tid. Det er en webbaseret systemløsning, der gør det nemmere at omrokere medarbejdere i en virksomhed.

Vores smart-produkter har det til fælles, at de forenkler tilværelsen for servicebrugere, ordregivere og vores egne servicemedarbejdere.

Eric Johansson, Kontraktchef, Coor i Sverige

− SmartMove er et system, der forenkler håndtering og implementering af omrokering af medarbejdere. Det er en service, vi udfører hos flere af vores kontrakter, og ved hjælp af systemet kan vi hjælpe kunderne endnu mere effektivt, siger Eric Johansson.

Coor regner med at lancere yderligere 2-3 smarte koncepter i 2014.

− I Coors kultur ligger der en stræben efter konstant at udfordre os selv og udvikle det, vi laver. I fortsættelse heraf betyder det, at vi gør hverdagen lidt bedre og lidt enklere for vores kunder. Det er de smarte løsninger et bevis på, slutter Eric Johansson.

SmartRespons – enkel fejlmelding ved hjælp af QR-koder

Man sætter unikke QR-koder på forskellige genstande, f.eks. kaffemaskiner, kopimaskiner og elevatorer, så brugeren enkelt og hurtigt kan fejlmelde udstyret ved hjælp af sin smartphone. Der åbner en formular, når QR-koden aflæses, hvor personen ganske enkelt trykker på en foruddefineret årsag til fejlmeldingen. QR-koden indeholder oplysninger om, hvilken genstand servicebrugeren fejlmelder. Sagen ryger direkte ind i Coors system. Personen skal indtaste sin mailadresse, hvis han eller hun vil have en tilbagemelding.

Hvem er SmartRespons egnet til?

Til kunder, hvor de fleste medarbejdere har en smartphone. Statistikken viser, at antallet af fejlmeldinger hos kunder med SmartRespons forøges med op til 40 procent pga. nemheden.

SmartUtilization – bedre arealudnyttelse

Med SmartUtilization måles forskellige kontorarealers udnyttelsesgrad. Varmefølsomme sensorer registrerer, hvordan forskellige arbejdspladser, mødelokaler og lokaler anvendes. Målingen er helt anonym – det er ikke individer, men personer, der registreres. Udnyttelsesgraden kan følges i realtid i en særlig portal, hvor også oplysningerne samles. Det giver kunden en oversigt over, hvordan arealerne anvendes på en overskuelig og visuel måde, f.eks. i form af såkaldte ”heatmaps”.

Hvem er SmartUtilization egnet til?

Alle virksomheder, som vil arbejde aktivt med arealoptimering. SmartUtilization er et værktøj, der giver pålidelige og visuelle beslutningsgrundlag.

SmartFlow – et effektivt system til posthåndtering for mobile medarbejdere

SmartFlow er en posthåndteringsproces. Servicebrugeren får en sms eller en mail om, at der er post til afhentning på et centralt postudleveringssted i stedet for i en personlig indbakke. Det er også nemt for servicebrugeren at fravælge reklamer, at ændre postudleveringssted, hvis vedkommende flytter til et andet kontor (midlertidigt eller permanent), eller at angive, at han eller hun vil have posten eftersendt til en anden adresse (f.eks. sin privatbolig).

Hvem er SmartFlow egnet til?

Virksomheder med høj medarbejdermobilitet, f.eks. projektbaserede virksomheder og virksomheder, hvor man ofte rokerer rundt på medarbejderne. SmartRespons er en god løsning til aktivitetsbaserede kontorer, hvor medarbejderne ikke sidder på den samme plads hver dag.

Coor SmartID – en effektiv proces til håndtering af id-kort

En it-baseret proces til håndtering af id-kort – fra bestilling og godkendelse til fremstilling og afsluttende udlevering. Systemet kan integreres med virksomhedens HR-system og sikkerhedssystem, hvilket letter både godkendelse og fremstilling. Systemet kan endda kobles til en ubemandet fotostation (self-service). Med SmartID garanteres virksomheden en homogen proces med høj tilgængelighed og mindre administration.

Hvem er Coor SmartID egnet til?

Større kunder, der har brug for bedre håndtering af id-kort og kortere gennemløbstid.

Kontakt

Eric Johansson, Kontraktchef
eric.johansson@coor.com
Tel +46 76 809 99 50