Søge
Sprog / Websted

Languages

Change site

Søge
illustration

Bæredytighed inden for servicebranchen

Den gængse definition af bæredygtig udvikling blev introduceret af den amerikanske miljøforsker og forfatter Lester Brown i 1981, da han skrev, at bæredygtig udvikling er at tilgodese de daglige behov uden at sætte kommende generationers mulighed for at tilgodese deres behov på spil.

Jacob Dohn, Direktør for Forretningsudvikling hos Coor Danmark, oplever, at bæredygtighed er blevet stadigt vigtigere i mange indkøbsaftaler.

− For større virksomheder er det efterhånden en selvfølge - og i mange tilfælde en nødvendighed - at arbejde aktivt med bæredygtighedsspørgsmål. Drivkraften varierer, og kan komme fra forbrugere/kunder, interesseorganisationer, myndigheder, medier, medarbejdere osv. Også inden for FM-branchen fokuseres der mere på bæredygtighedsspørgsmål, siger Jacob Dohn.

Bæredygtighedsbegrebet er dog bredt, og kundernes fokusområder varierer. I øjeblikket er bæredygtighedsspørgsmål meget fokuserede på kvalitet, miljø og arbejdsmiljø/sikkerhed (HSE) samt virksomhedernes sociale ansvar herunder brug af underleverandører.

− Det er min opfattelse, at vi gør det godt inden for disse områder, hvilket vi bl.a. ser i udbudssituationerne. Eksempelvis er vi langt fremme på miljøområdet, hvor Coor som den eneste servicevirksomhed tilbyder en omfattende miljøgennemgang og miljømærkning af alle de serviceydelser, vi leverer. Andre leverandører tilbyder særskilte grønne løsninger, eksempelvis inden for bygningsdrift, men der er ingen, som gør det lige så vidtgående som os.

I øjeblikket er bæredygtighedsspørgsmål mest fokuserede på kvalitet, miljø og arbejdsmiljø/sikkerhed (HSE) samt virksomhedernes sociale ansvar herunder brug af underleverandører.

Jacob Dohn, Direktør for Forretningsudvikling, Coor Service Management i Danmark

- Endvidere er arbejdsmiljø et område, vi fokuserer ekstra meget på i øjeblikket. Kravene i markedet øges, ligesom vi tror på, at det i det lange løb er godt både for medarbejderne og os som virksomhed, at vi passer på hinanden, fortæller Jacob Dohn.

Som leverandør er det vigtigt at kunne håndtere forskellige kundekrav. Jacob forklarer, at Coors princip er, at hvis kunden har højere krav end Coors egne, så gælder kundens krav, men hvis kundens krav er lavere, gælder Coors højere standard.

− Vores egne standardniveauer skal naturligvis tilpasses til vores kunders generelle krav, og vi følger derfor nøje udviklingen hos kunderne.

Jacob dohn

Jacob Dohn

Direktør for Forretningsudvikling