Søge
Sprog / Websted

Languages

Change site

Søge
diagram

Det optimale FM-scope

Design af det optimale geografiske scope er ofte en central del af overvejelserne for større virksomheder, som planlægger outsourcing af deres FM-servicefunktioner. De mest almindelige drivkræfter bag en regional outsourcing er omkostningsbesparelser og effektivisering. Der opstår dog et vendepunkt, hvor de positive konsekvenser går hen og bliver negative.

For mange internationale virksomheder er spørgsmålet om et optimalt FM-scope helt centralt. Den tidligere regel om, at FM indkøbes per lokation, har i dag ændret sig, så mange har valgt at samle sine løsninger land for land eller region for region. Indkøbsscoopet bliver bredere og bevæger sig udad.

Fordele ved at brede scopet

Jens Ebbe Rasmussen, der er direktør for forretningsudvikling hos Coor Service Management koncernen, har et godt indblik i, hvordan mange internationale virksomheder ræsonnerer. Han ser en klar og tydelig tendens.

− Større virksomheder breder scopet. Det er der ingen tvivl om. Den vigtigste drivkraft er operationelle omkostningssynergier. Andre fordele er harmonisering af serviceniveauer mellem lokationer/lande. De forskellige virksomheder vil få mindre bestillingsfunktion, hvilket er med til at øge effektiviteten og giver mere service for pengene, forklarer Jens Ebbe Rasmussen.

Et andet vigtigt aspekt er, at både styringen, kontrollen og opfølgningen i dag er meget bedre takket være IT-værktøjer, herunder realtidsopdaterede rapporter, der er mere detaljerede, og som skaber et bedre beslutningsgrundlag. Dette gør det muligt at kontrollere et større serviceområde end tidligere.

Når positive konsekvenser bliver negative

Der er dog et vendepunkt. Når bestillings-scopet bevæger sig hen imod alt for store og heterogene regioner eller ligefrem hen imod globalisering, bliver det noget mere komplekst og problematisk.

Administrationsomkostningerne stiger. Kulturforskelle, lovgivning og forskellige arbejdsgange er med til at besværliggøre implementeringen. Samtidig er leverandørmarkedet for så brede løsninger stærkt begrænset, hvilket givetvis vil påvirke kundens forhandlingssituation i negativ retning.

Der findes et ret tydeligt vendepunkt for, hvornår indkøbene ”flyder over”, og resultatet bliver kontraproduktivt.

Jens Ebbe Rasmussen, Direktør for Forretningsudvikling i koncernen, Coor Service Management

− Erfaringer viser, at globale indkøb ikke fungerer særligt godt. Der findes et ret tydeligt vendepunkt for, hvornår indkøbene "flyder over", og resultatet bliver kontraproduktivt. Det bliver også sværere at opretholde de samme arbejdsgange og -metoder over hele verden – kulturforskellene er simpelthen for store, siger Jens Ebbe Rasmussen.

Jens Ebbe Rasmussen mener, at indkøbsscopet bliver mere bredt, men at tendensen næppe vil gå imod globale indkøb men derimod blive mere multilokale.

− Det handler om at finde et optimalt indkøbsområde. Norden føles som et naturligt område for mange. Der er flere internationale aktører, som har valgt at samordne FM-servicefunktioner i Norden, f.eks. Telia Sonera, Ericsson og SAS.

Grunden til dette er, at der er flere ligheder end forskelle mellem de nordiske lande. Vi deler sprog, kultur, værdier og arbejdsgange. Det skaber de rette forudsætninger for at indkøbe nordisk.

Hvis det skal lykkes at brede FM-scopet, er det dog vigtigt at gøre det rigtigt. Jens Ebbe Rasmussen tror på, at man ikke skal gabe over mere, end man kan have i munden.

− Mit råd til alle, der gerne vil øge deres FM-scope, er at skabe en model i ens eget land som fungerer, og så efterfølgende gøre denne til en pilotløsning, som kan udvikles og udbredes over tid. Lad være med at prøve på at gøre det hele på én gang – giv det tid. På den måde øges chancerne for at det lykkes.

Jens

Jens Ebbe Rasmussen

Senior Vice President of Business Development