Søge
Sprog / Websted

Languages

Change site

Søge
innovation

Innovation fremmer udviklingen

I takt med at FM-markederne i Norden er modnet, er kundernes forventninger også steget. Som svar på markedets øget efterspørgsel tager Coor Service Management nu det næste skridt for at fremme udviklingen endnu mere.

Coor har gennem de sidste 15 år været den drivende kraft i udviklingen af FM-branchen i Norden. Forandring og løbende forbedringer har altid været en vigtig del af Coor. Nu øges dog kravene fra kunderne.

— Hvor vores kunder tidligere forventede forbedringer og udvikling, har de i dag også en forventning om innovation, siger Fredrik Sandquist, som er ansvarlig for Coors Afdeling for Innovation.

Hos Coor er kundernes forventninger til omkostningseffektivitet, deres øgede fokus på bæredygtighed, deres udfordringer i forhold til at tiltrække og holde på kompetencer samt deres stræben efter øget produktivitet tydelige drivkræfter for innovation. Desuden giver nye teknologier også mulighed for nye og smarte løsninger.

— Vi ser et stort potentiale i at samarbejde med andre virksomheder i innovationsprocessen. I vores innovationsmodel er relationerne til og mellem kunder, medarbejdere, leverandører og andre interessenter det allervigtigste. Vi kalder det vores innovationsøkosystem, siger Fredrik Sandquist.

I vores innovationsmodel er relationerne til og mellem kunder, medarbejdere, leverandører og andre interessenter det allervigtigste. Vi kalder det vores innovationsøkosystem.

Fredrik Sandquist, Innovationschef, Coor i Sverige

Udbredelse via samarbejde

Mange af Coors kunder og leverandører har nye, spændende teknologier, produkter og services, som de af og til selv kan have svært ved at kommunikere ud. Her kan Coor bidrage som serviceleverandør - dels ved at bidrage med konkrete løsninger, og dels ved at kunne nå hurtigere ud på markedet ved at tilbyde løsningerne til sine kunder.

Ved at lytte til hvad andre udvikler, og hvad der rører sig både inden for og uden for FM-branchen, har Coor fundet frem til flere inspirerende samarbejdspartnere. Samarbejdet med Ricoh, en af Coors allerede eksisterende leverandører, er et godt eksempel på, hvor man i fællesskab tilbyder flere af Ricohs innovative produkter som serviceydelser.

— Vi kan f.eks. tilbyde Coor Virtual Meetings, hvor højkvalitetsudstyr til videokonferencer tilbydes som serviceydelse - både i form af faste installationer og bærbare enheder. Kunden behøver ikke selv investere i udstyret, men kan nøjes med at betale for den tid, udstyret anvendes.

Et andet eksempel er samarbejdet med TeliaSonera, hvor man i fællesskab udforsker anvendelsesområdet for en ny sensorteknologi. Sammen med TeliaSonera indgår Coor i et innovationsøkosystem omkring Intels IoT Ignition Lab, som handler om at gøre forskellige ting endnu smartere, så de kan kommunikere med os og hinanden. Fredrik Sandquist ser flere fordele ved denne samarbejdsform.

— Udover at vi via dette samarbejde får et fantastisk indblik i både den eksisterende og fremtidige teknologi, åbner det også op for flere innovationer, fordi vi bliver præsenteret for helt andre samarbejdspartnere og netværk, end vi ellers ville være blevet.

Hvordan vil jeres kunder komme til at mærke det?

— Ved at vi kan skabe innovative idéer, produkter og serviceydelser, som vi både kan pakke, sælge og levere sammen. Allerede i dag inviterer vi vores kunder ind på vores hovedkontor for at tale innovation, vise vores nyeste innovationer og for at diskutere mulige samarbejdsområder. Det vil vi blive ved med, samtidig med at vi også i langt større udstrækning vil være synlige på de sociale medier, på messer og i andre sammenhænge, siger Fredrik Sandquist.