Søge
Sprog / Websted

Languages

Change site

Søge
xelia

Klar på fremtidens rengøring

Et af Coors største markeder er rengøring, nu satses der stort på at udvikle markedets bedste og mest innovative rengøringstilbud til kunderne. Et første skridt har været det egenudviklede rengøringskoncept Coor Cleaning Concept. Konceptet omfatter alle led i en rengøringsleverance hos kunden og indebærer en effektiv og bæredygtig rengøring med høj og ensartet kvalitet.

I dag udføres al rengøring hos Coor Renhold i eget regi. Det betyder, at Coor har bedre kontrol over tingene, og at kvaliteten kan sikres i alle led, f.eks. inden for logistik, rengøringsmetoder, udstyr, rengøringsprodukter, hygiejne – og ikke mindst uddannelse og udvikling af medarbejderne, hvilket er en fordel i en branche, som ofte gør brug af underleverandører.

Coor Renhold – fremtidsorienteret rengøring

Coor leverer rengøring til såvel store som små virksomheder og offentlige virksomheder inden for alle typer brancher og over hele Norden. For at udnytte de samlede erfaringer, drive udviklingen samt sikre kunderne effektiv og bæredygtig rengøring, er der i Coor oprettet et rengøringsforum, hvor alle Coor-lande er repræsenterede.

– Vi skal drive udviklingen i branchen fremad med fokus på innovationer og forbedringer, som gavner kunderne og vores medarbejdere. I øjeblikket arbejder vi med forskellige udviklingsforslag. Vi vil blandt andet udvikle særskilte rengøringskoncepter til forskellige kundesegmenter, f.eks. kontor, produktion, sterile områder m.fl., siger Nenad Tomovic, som er divisionschef for Coor Renhold i Danmark.

Vi skal drive udviklingen i branchen fremad med fokus på innovationer og forbedringer, som gavner kunderne og vores medarbejdere.

Nenad Tomovic, Divisionschef fra Coor Renhold

Coor Cleaning Academy

En anden ting som Coor Renhold fokuserer meget på, er uddannelse og udvikling af medarbejderne, hvilket er essentielt, hvis rengøringsleverancerne skal udføres på en professionel og serviceminded måde. Coor Renhold har sin egen interne skole: Coor Cleaning Academy, med uddannelser og praktisk træning. De interne uddannelser gives via et "train-the-trainer"-system, hvor både egne chefer og medarbejdere deltager. Grundlaget er Coors egen grunduddannelse "Cleaning the Coor way", som alle rengøringsassistenter gennemgår.

Nenad Tomovic opsummerer Coors syn på rengøring og mener, at det drejer sig om at have en bæredygtig og innovativ tilgang:

– Vi tror ikke på at løbe hurtigere, men på at arbejde mere intelligent. Det gennemsyrer alle aktiviteter på såvel strategisk som operativt niveau. Vi gennemgår vores rutiner med lup for at se, hvor vi kan blive mere effektive, f.eks. inden for planlægning, indkøb og styring. Vi vurderer, hvordan vi kan anvende teknik, nye metoder og robotter, nye rengøringsprodukter for at arbejde mere intelligent og skabe kundefordele, samtidig med at vi passer godt på vores medarbejdere og værner om miljøet, afslutter Nenad Tomovic.

Fakta

  • Rengøring hos Coor Renhold kan købes som single service, bundle service eller som del af en større, integreret FM-leverance. Rengøringen tilpasses kundens behov og ønsker
  • Hos Coor Renhold arbejder der omkring 1.700 medarbejdere i Norden
  • Målsætningen er at blive den førende rengøringsleverandør i Norden
  • Coor har i dag en meget bred kundeportefølje med såvel store som små kunder i den private og offentlige sektor.

Kontakt for mere information

Nenad Tomovic

Nenad Tomovic

Divisionschef, Coor Renhold