Sprog / Websted

Languages

Change site

Så hjälper vi dig

Klimasmarte FM-løsninger

Syv tips til løsninger, der bidrager til en lavere CO2-belastning – og gør dig som FM-chef til en klimahelt.

Det varierer fra virksomhed til virksomhed, hvad man kan gøre for at mindske klimapåvirkningen. For eksempel kan man skifte til vedvarende energi og smartere produktionsmetoder, som bruger mindre energi, færre råvarer og skaber mindre spild. Nedenstående syv tips, som Coor kan hjælpe jer med for at nå jeres energimål.

1) Energikortlægning

Coor kan gennemføre den energikortlægning, der efter det nye EU-direktiv, er obligatorisk for virksomheder med over 250 medarbejdere og en omsætning på mere end 50 MEUR. Fordelene ved energikortlægningen er, at jeres virksomhed får kontrol over energiforbruget og kan identificere energibesparende tiltag. Kortlægningen omfatter også transport.

Læs mere om Coor Propertys energiarbejde

2) Håndtering af jeres systematiske energiarbejde

Systematisk energiarbejde handler om systematisk at minimere energiforbruget, opsamle overskudsenergi og undgå unødigt energispild. Coor har en velintegreret model for systematisk energiarbejde, som vi anvender hos flere større kunder. Vores dygtige energispecialister og driftsingeniører har styr på bygningers forskellige systemer og den nyeste teknik.

Læs mere om Coor Propertys energiarbejde

3) Sikring af energieffektive datacentre

Siden januar 2016 er Coors energispecialister certificeret af de amerikanske energimyndigheder til at kunne tilbyde kvalitative services i forhold til energieffektiv drift af datacentre, hvilket giver lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for jer. Vi tilbyder både mindre analyser med fokus på at udarbejde forslag til forbedringsområder samt gennemfører helhedstiltag, der sikrer, at jeres datacenter og de omkringliggende systemer tilsammen fungerer så effektivt som muligt.

Læs mere om Coor Propertys energiarbejde

4) Optimering af jeres lokalearealer

Velplanlagte kontorarealer giver en optimal udnyttelse af hver kvadratmeter. Aktivitetsbaserede løsninger, hvor medarbejderne deler skrivebordspladser, optimerer blandt andet arealeffektiviteten. Hvis de er godt planlagt, bidrager de også til en højere tilfredshed og højere produktivitet blandt jeres medarbejdere. Coors smarte løsninger til det moderne kontor sparer både penge og er gode for miljøet. Coor har hjulpet mange af Nordens største virksomheder med rådgivning om aktivitetsbaserede og arealoptimerede løsninger.

Læs mere om Coor SmartUtilization

5) Miljøanalyse af jeres FM-serviceydelser

Baseret på anerkendte miljømærkninger har Coor udviklet eget miljøværktøj, Coor Green Services, som bruges til at analysere, hvor miljøvenlig vores kunders FM-virksomheder er. Værktøjet specificerer et antal kriterier for hver serviceydelse, som giver forskellige point. Får virksomheden tilstrækkeligt mange point, kan man enten opnå et sølv- eller guldniveau, hvilket er et bevis på, at FM-virksomheden drives på en miljøvenlig måde.

Læs mere om miljøværktøjet Coor Green Services

6) Lad jeres medarbejdere og gæster spise i en FOOD by Coor-kantine

Hos FOOD by Coor arbejder vi aktivt med spørgsmål, som brug af de rigtige råvarer, der er i sæson, minimering af unødigt madspild samt korrekt håndtering og valg af transport. For kunder, der ønsker det, har vi også mange forslag til tiltag, der giver lavere kødforbrug eller madretter, som gør det let at spise klimasmart.

Læs mere om FOOD by Coor-kantinernes værdisæt og udbud

7) Reduktion af rejseaktiviteter gennem smarte fjernmøder

Coor arbejder med den seneste teknik og tilbyder omkostningseffektive muligheder for at mødes på fjernbasis gennem Coor SmartMeetings.

Læs mere om Coors SmartMeetings