Rengøring uden vand og kemikalier

Vidste du, at rengøringsmetoder  har været i udvikling siden 1950'erne, hvor flydende rengøringsmidler begyndte at blive mere almindelige? Og vidste du, at de første skridt inden for rengøring uden vand allerede blev taget tilbage i 1980'erne? I dag har vi rykket os endnu længere fra antagelsen om, at vand kombineret med sæbe er den bedste løsning i rengøring.

Efterhånden som rengøringsmetoderne udviklede sig 1950'erne, kunne mange kemikalier udfases fuldstændigt fra ingredienslisten, mens plantebaserede og fuldt nedbrydelige produkter blev udviklet og anvendt. I dag er kemkaliefrie rengøringsprodukter et selvfølge, og indholdet stammer ofte fra vedvarende ressourcer. Mange af de råvarer, der bruges til rengøring af lokaler og overflader i dag, er sikre for mennesker og miljøet. Nogle af disse råvarer er blandt andet sukkeroer, majs, hvedeklid og kokos, der fås som biprodukter fra fødevareindustrien. 

Kan man gøre rent uden brug af vand?

Fordomme omkring rengøring eksisterer stadigvæk, og for mange mennesker går rengøring og rigelige mængder varmt vand hånd i hånd. Brugen af vand inden for professionel rengøring blev dog allerede reduceret markant i 1980'erne, hvad der startede det man kaldte "den vandfrie revolution". Som et resultat af det markante fald i vandforbruget inden for professionel rengøring, er der siden foretaget flere forbedringer: 

  •  Anveldelse af opløsende rengøringsmidler er reduceret, og det skaber bedre arbejdsforhold for rengøringspersonalet. 
  •  Øget fokus på allergi og miljø har gjort brugen af parfume-fri rengøringsmidler særligt udbredt.
  •  Strengere krav til mærkningsbestemmelser på rengøringsmidler har øget sikkerheden for rengøringspersonalet
  •  Hygiejneforholdene er i høj grad forbedret med brug af vaskemaskiner til klude osv., da rengøringspersonalet ikke længere skal vaske dem manuelt i hånden

Ved vandfri rengøring benyttes professionelt udstyr, hvor fugtigheden er bundet til rengøringsredskaberne som eksemplevis specielle rengøringsservietter og mopper. Ved at reducere forbruget af vand under rengøringen kan man både spare tid, kræfter og penge. Samdigt reduceres brugen af skrappe rengøringsmidler, og det er med til at skåne både miljøet samt de overflader og genstande, der gøres rent. 

"I dag er de fleste kunder i rengøringssektoren meget miljøbevidste, og det er vigtigt for dem, at de produkter der anvendes er miljøvenlige og mærket. Kunderne er ofte gode til at fortælle specifikt, hvilke produkter de ønsker at bruge til rengøringen" udtaler Leena Pulkkinen, serviceekspertt hos Coor.

Nye rengøringsmetoder er både i menneskets og miljøets interesse 

Den voksende miljøbevidsthed har forbedret sikkerheden for rengøringspersonalet såvel som for de folk, der dagligt omgås de pågældende lokaler og flader. Kemikaliefrie rengøringsmidler samt krav til produkternes indhold sætter et positivt præg på vores daglige arbejde med midlerne. Derudover bliver vi hele tiden klogere på de materialer, vi arbejder med, hvilket giver os mulighed for at opbevare og anvende materialer samt rengøringsmidler på den bedst mulige måde. 

"Vores rengøringspersonale bærer altid det nødvendige sikkerhedsudstyr i form af handsker, uniform samt briller, hvis det er nødvendigt. Det er vigitgt for os, at det personale, som har rengøringen mellem hænderne til dagligt, er de bedste eksperter i deres arbejde. Der er enormt meget viden inden for anvendelse af forskellige midler, maskiner, beskyttelse og ergonomi, og alt det skal vores rengøringspersonale vide for deres egen og miljøets sikkerhed" siger Leena Pulkkinen, serviceekspert hos Coor. 

I oktober måned markeres ugen for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Hundrede af begivenheder finder sted overalt i EU og mange andre steder i verden. Her er målet at formidle betydningen af aktiv og inkluderende sikkerhed og sundhedsstyring på arbejdspladsen. Kampagnen i 2019 har sigtet mod at skabe opmærksomhed på risikoen for farlige stoffer på arbejdspladsen, samt det forebyggende arbejde inden for minimering af disse risici.

Kilder: http://diverseysolutions.com/dk og https://puhtausala.fi/ Diversey