coor_property_ejendomsservicebiler

Property/ejendomsservice – hard facility management

Coors målsætning er at forvalte og udvikle vores kunders ejendomme og lokaler ud fra et helhedsperspektiv. Vi sikrer, at funktion, økonomi og miljø tænkes ind i vores kunders ønsker og behov.

Coor forvalter i dag over 15 millioner m2 ejendomme, lokaler og udendørsarealer i Norden og har mange års erfaringer med at servicere forskellige  virksomheder og lejere fra forskellige brancher.

Bred kompetence

Serviceydelserne omfatter drift og vedligeholdelse af bygninger og offentlige rum, optimering og effektivisering af energianvendelse, renovering samt økonomisk og administrativ forvaltning. Ofte deltager vi allerede i planlægnings- og projekteringsfasen af f.eks. et nyt byggeri, flytning til nye lokaler eller en ny ejendom hos vores kunder. På den måde hjælper vi kunderne med at sikre, at ejendommen fungerer optimalt over hele driftsperioden, både økonomisk og miljømæssigt.

vi har inddelt vores serviceydelser inden for Ejendomsservice i fem overordnede grupper:

Ejendomsdrift og teknisk forvaltning

Coor driver og vedligeholder kunders bygninger, installationer og udendørsarelaer, samt fører tilsyn, drift, fejlretning og planlagt vedligeholdelse af alle tekniske apparater. Vi har erfaringer med alle typer lokaler og bygninger, f.eks. lagre, kontorer, industriejendomme, sygehuse, indkøbscentre m.v. og udfører lovpligtige eftersyn og statusbesigtigelser. Vi har et unikt systemunderstøttende proces, som hjælper kunderne med at optimere deres tekniske installationer ved hjælp af et livscyklusperspektiv og en vedligeholdelsesplan. Coor benytter sig af den nyeste teknik på markedet samt innovative løsninger som robotter, droner m.v.

Udendørsarealer

Vi vedligeholder og plejer mere end 5 millioner m2 udendørsarealer for vores kunder. Vi udfører alt udendørsvedligehold som snerydning, saltning, fejning af fortove, stier, parkeringspladser m.v. samt vedligehold af udendørsinventar. Desuden varetager og vedligeholder vi grønne områder såsom træbeskæring, havepleje, pasning af damme og søer m.m.

Handymanopgaver

Udførsel af alle typer handymanopgaver indendørs og udendørs – lige fra montering og justering af kontorinventar, lettere VVS-opgaver, lettere vedligeholdelsesopgaver på bygninger og tekniske installationer og til serviceopgaver såsom flagning, skiltning m.m.

Energioptimering og effektivisering

Vores kunder opnår betydelige besparelser på energiforbruget, hvilket opnås ved energioptimering af eksisterende bygningsinstallationer ved hjælp af introduktion af ny teknologi kombineret med vores erfaring inden for området. Vi hjælper jeres virksomhed med at finde den rette balance mellem energiforbrug, omkostninger og miljøpåvirkning ved hjælp af den nyeste teknik på området.

Skadesanering og renovering

I Coor er vi specialister inden for skadesanering og renovering efter brand, skybrud, afløbsskader, miljøfarlige udslip, svamp, skadedyr eller indbrud. Vi har mange års erfaring og hjælper både virksomheder, forsikringsselskaber og privatpersoner med skadebistand, og vi har vagtservice døgnet rundt, alle årets dage.

Hvis I vil vide mere om Coor Property - Ejendomsservice og Projekter?

Thomas Fog

Thomas Fog

Divisionschef, FM & Coor Property

+45 2960 0345

thomas.fog@coor.com

theis lange coor

Theis Lange

Chef for forretningsudvikling og innovation

+45 2787 2452

theis.lange@coor.com

coor danmark mehrdad mehajerpour

Mehrdad Mehajerpour

Chef for projektafdelingen, Coor Property

+45 5336 5921

mehrdad.mehajerpour@coor.com

Coor Hovedkontor

+45 4477 8888

info.dk@coor.com