coor_energioptimering_property

Energioptimering og effektivisering

Med hjælp af en unik metode kan vi hjælpe vores kunder med at optimere deres energiudnyttelse, hvilket giver besparelser og er bedre for miljøet.

Unik metode for målstyret energioptimering

Vi har i Coor en unik erfaring og metode til systematisk og målrettet energioptimering. Metoden støtter op om jeres virksomheds mål og ønsker for energioptimering, ligesom den gør det tydeligt, hvor langt der er til målet. Vi arbejder målrettet med energioptimering af eksisterende bygningsinstallationer gennem introduktion af ny teknik, og vi hjælper virksomheden med at finde den rigtige balance mellem energiforbrug, energiomkostninger og miljøpåvirkning.

Store besparelser

Energiomkostninger udgør ofte halvdelen af driftsomkostningerne for et kontor, og ca. 70 % for et industrilokale. Dette betyder, at der er mange penge at spare, hvis man arbejder langsigtet og systematisk med optimering af de tekniske installationer samt korrekt oplæring af brugerne af lokalet.

Hvis I vil vide mere om Coor Property - Ejendomsservice?