Rengøringsløsninger iht. INSTA 800 og andre branchestandarder

Gennem strukturerede processer, ensartede arbejdsmetoder og et stort miljøfokus kan vi sikre effektive og langsigtet bæredygtige rengøringsløsninger. Vi har stor erfaring med INSTA 800, men anvender også enklere kvalitetssystemer.

Kvalitetscertifikat til lokalerengøringen

Coors rengøringsvirksomhed er kvalitetscertificeret iht. den internationale standard ISO 9001. Vores rengøringsvirksomhed er desuden certificeret af Almega som autoriseret rengøringsleverandør.

Gennem vores mange rengøringsaftaler har vi stor erfaring med udførelse af funktionsopgaver iht. den nordiske kvalitetsstandard INSTA 800. Vi har også udviklet vores egen INSTA-baserede funktionsstandard, som vi kalder CAT (Cleaning Assessment Tool) en “INSTA 800 light” – og som i dag anvendes af flere mindre kunder. Sammenlignet med INSTA 800 er dette system lidt enklere at driftssætte og anvende i praksis. 

Også til frekvensbaseret rengøring har vi udviklet vores eget kvalitetssystem, som bygger på både egenkontrol og kvalitetsgennemgang sammen med kunden. 

Stor fokus på miljøet

Alle aktiviteter i Coor er miljøcertificerede iht. ISO 14001. Store dele af vores lokalerengøringsvirksomhed er også miljøcertificeret iht. Svanen.

For de kunder, der ønsker det, kan Coor også gennemføre en analyse af rengøringsleverancen ud fra et miljømæssigt perspektiv ved hjælp af vores egenudviklede miljøværktøj Coor Green Services. Det indebærer, at vi blandt andet analyserer anvendelsen af kemiske produkter, materialer, maskiner samt rejser. Resultatet af analysen præsenteres efterfølgende for kunden og ligger til grund for en fælles dialog om miljøforbedrende tiltag.

felix van bergen

Felix van Bergen

Kommerciel direktør / CCO

+45 3089 1115

felix.vanbergen@coor.com