coor_smartutilization

Coor SmartUtilization

Lokaler er en stor og stigende udgift for mange virksomheder, især de, der lejer kontorplads i centrale byområder. Vores erfaring viser, at de fleste virksomheder kan reducere disse omkostninger med op til 30 % ved at optimere udnyttelsen af deres lokaler og samtidig forbedre både medarbejdertilfredsheden og arbejdsstyrkens produktivitet.

Hvordan kan du sikre dig, at jeres nuværende udvalg af kontorplads, konferencelokaler, stilleområder, mødefaciliteter og kreative zoner passer til virksomhedens aktuelle behov? Det kan du nu ved hjælp af SmartUtilization, som via objektive udnyttelsesmålinger på forskellige arbejdsområder kombineret med en forståelse for driftsmæssige behov gennem en dybdegående interviewproces, giver jer unik viden.

Automatiserede og realtidsbaserede målinger

Coor SmartUtilization er et system til måling af udnyttelsesgraden i et bestemt område i realtid. Trådløse sensorer reagerer på kropsvarme i et område, og dermed overfører data, som kan præsenteres tid- og rummæssigt i et webbaseret analyseværktøj. Analyseværktøjet har forhåndsdefinerede KPI'er og grafer til analysebrug, hvilket giver objektive data, der understøtter beslutninger vedrørende optimering af arbejdsområdet.

Alle oplysninger, der registreres i Coor SmartUtilization, er anonyme. Systemet registrerer kun, hvor mange mennesker der har opholdt sig i området i en bestemt periode.

Coor SmartUtilization er et system til måling af udnyttelsesgraden i et bestemt område i realtid.

Kvalitative interviews

For at opnå optimal forståelse for de forskellige behov i en virksomhed suppleres statistikkerne, der genereres via udnyttelsesmålinger, med kvalitative, dybdegående interviews, som gennemføres af kvalificerede ændringsspecialister. Coor Service Management har en gennemtestet og veldokumenteret metode til denne type interviews, som udføres både kollektivt og på individuel basis.

Faktabaserede beslutningsprocesser og succesfulde ændringer

Kombinationen af kvantitative, realtidsbaserede målingsdata og kvalitative interviews giver mulighed for velfunderede diskussioner og beslutninger. Det understøtter også ændringsprocessen, når de besluttede ændringer skal implementeres i virksomheden. Resultatet vil være en mere effektiv anvendelse af lokaler, tilfredse medarbejdere og større produktivitet.

Kort om SmartUtilization

  • Udnyttelsesgraden af arbejdspladser målt i realtid
  • Omkostningseffektiv og hurtig installation med minimal indvirkning på den daglige drift
  • Alle oplysninger registreres helt anonymt
  • Udnyttelsesgraden kan også præsenteres visuelt i et webbaseret kontorlayout
  • Udnyttelsesmålinger suppleres med dybdegående interviews, som udføres af specialister
  • Kombinationen af kvantitative data og kvalitative interviews giver mulighed for faktabaserede beslutningsprocesser og ændringer

Vil I vide mere?

theis lange coor

Theis Lange

Chef for forretningsudvikling og innovation

+45 2787 2452

theis.lange@coor.com