Sprog / Websted

Languages

Change site

Coor SmartID - Simpel administration af firma ID-kort

Bestilling af id-kort og adgangsrettigheder plejer at indebære en del administration og manuel håndtering. Coor SmartID giver en mere sikker håndtering, større fleksibilitet og mindre administration.

To Coor medarbejder snakker med hinanden

SmartID fra Coor

Mange mellemled bliver fjernet med Coor SmartID, når medarbejderne får mulighed for og adgang til selv at udføre bestillingen af id-kort.

Bestillingen af id-kort baseres på oplysninger, som allerede findes i personalesystemet. Bestilleren angiver den ønskede rettighed via en særskilt hjemmeside, som herefter videresendes til godkendelse hos nærmeste chef. Hvis der ikke allerede findes et foto af personen i systemet, kan dette uploades eller tages ved en automatisk fotostander.

Fotoet og den godkendte bestilling sendes automatisk videre til produktion af id-kortet. Når id-kortet er klart, sendes en mail til bestilleren, som afhenter det på et udleveringssted eller får det tilsendt med posten.

Øget sikkerhed og højere kvalitet

Coor SmartID kan tilsluttes til virksomhedens HR-system og/eller adgangskontrolsystem, hvilket giver mere sikker håndtering. Visse oplysninger i bestillingen kan genereres direkte fra personalesystemet, fx automatisk kontrol af, om en medarbejder er godkendt til at have et id-kort, samt oplysninger om nærmeste chef. På den måde sikrer man, at ansøgninger om id-kort og adgangsrettigheder sendes til godkendelse hos den rigtige person.

Fordelene ved en samlet proces

Med Coors SmartID får virksomheden en samlet proces til adgangskontrol samt bestilling og produktion af id-kort. Den automatiserede proces giver fuld sporbarhed fra bestilling til levering. Manuel håndtering og administration reduceres, hvilket både minimerer omkostningerne og risikoen for fejl. Produktionen af id-kort kan enten udføres i virksomheden eller på en ekstern kortfabrik.

Kort om SmartID

  • Id-kort er enkle at bestille via en webformular
  • En automatisk fotostander kan tage et billede og tilknytte det til bestillingen af id-kortet
  • Id-kortet godkendes online af en autoriseret medarbejder eller chef
  • Id-kortet produceres internt eller på en ekstern kortfabrik
  • Bestilleren modtager en mail, når kortet er klar
  • Id-kortet sendes til den adresse, som bestilleren har angivet
  • Kan integreres med forskellige HR- og/eller adgangskontrolsystemer

Vil i vide mere?

Emil Hassing

Head of Innovation & digitalization

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os