Søge
Sprog / Websted

Languages

Change site

Søge

Bæredygtighed - Coor tager ansvar

For Coor betyder dét at være en bæredygtig virksomhedbæredygtighed, at vi tager ansvar for virksomhedens aktiviteter ud fra et bredt perspektiv. Vi er opmærksomme på konsekvenserne af de beslutninger som vi træffer - både på kort og lang sigt.

kvinde rør ved en grøn busk

Det er vigtigt for os, at leve op til de krav og forventninger om bæredygtig udvikling, som vores interessenter og samfund stiller til os. Vi er opmærksomme på og tager ansvar for vores virksomheds påvirkning på samfundet, miljøet og vores kunders virksomheder på den langsigtede bane. For vores kunder betyder dette, at de har en troværdig samarbejdspartner, der leverer bæredygtig service med klare holdninger. En samarbejdspartner, der ikke går på kompromis med miljøansvar, samfundsansvar, virksomhedsansvar og ikke mindst kvaliteteten i vores mange services. Coor viser gerne erhvervslivet vejen frem inden for bæredygtig udvikling.

Hovedområder i bæredygtighedsarbejdet 

Coors bæredygtighedsarbejde kan sammenfattes i tre områder, som samlet udgør vores bæredygtighedsstrategi: Et virksomhedsansvar, et socialt ansvar og et miljømæssigt ansvar. Ved at arbejde aktivt og struktureret med disse tre områder, bidrages der til en stabil og mere bæredygtigt udvikling over tid. Som kunde hos Coor er I med til at arbejde langsigtet med vores kerneområder i et større perspektiv som bæredygtig virksomhed.

En afbalanceret bunke sten | Coor

Dette giver en tryghed for såvel ejere som kunder, leverandører og medarbejdere, som alle kan have tillid til en stabil udvikling af Coor.

En mand, der går op ad trappen | Coor

Vi samarbejder derfor med en række offentlige aktører vedrørende jobformidling, praktikker og jobtilskudsordninger til personer med særlige behov samt integrationsfremmende tiltag.

Vi er derudover med i et OPI-samarbejde med Ikast-Brande Kommune, som du kan læse mere om her

Ringe der spreder sig i vand | Coor

Derudover rådgiver vi vores kunder til at mindske deres miljøpåvirkning ved hjælp af nye og forbedret tiltag. Vores serviceløsninger leveres altid med tanke på miljøet, og det afspejler sig i vores måde ar arbejde på. Det kan eksempelvis ses på vores ISO 45001 certifikat, som vi er den første større virksomhed i Norden til at modtage. 


Bæredygtighedsstrategi

De overordnede ambitioner for Coors bæredygtighedsarbejde udtrykkes i en koncernomspændende bæredygtighedspolitik, der fungerer som en bred ramme for hele koncernen.

Indholdet i Coors bæredygtighedspolitik kan sammenfattes i følgende udsagn:

  • Coor skal drive en miljøvenlig, professionel og sikker virksomhed
  • Coor skal være en ansvarlig og udviklende arbejdsgiver
  • Coor skal udvikles stabilt og rentabelt ud fra en god etisk og moralsk holdning
  • Coor tager ansvar for sine leverandører
  • Coor skal sikre korrekt og relevant information

Ulla Amtoft HR direktør Coor

Ulla Amtoft

HR direktør

Kontakt mig via nedenstående formular, hvis du har spørgsmål til nogle af vores services. Alle vores ledige jobs finder du under Job og Karriere - ledige stillinger.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os