Miljøansvar - for en langsigtet miljøvenlig bæredygtighed

Coors største mulighed for at bidrage til et bedre miljø er aktivt at forsøge at mindske påvirkninger hos vores kunder. Vi arbejder aktivt med en langsigtet miljøvenlig udvikling ved at tage ansvar for egen virksomheds påvirkning samt agere som en grøn rådgiver for vores kunder.

Værktøjet for Coors miljøarbejde er bæredygtighedspolitikken. Målsætningen er kontinuerligt at mindske vores påvirkning på samfundet og det ydre miljø samt hjælpe kunderne i deres miljøarbejde. Miljøområder med størst påvirkning er CO2-udslip fra energianvendelse og transport, affaldshåndtering samt anvendelse af miljøskadelige kemikalier.

Overordnede målsætning og strategi

Coors langsigtede målsætning inden for miljøvenlig bæredygtighed er aktivt at forsøge at reducere egen og kundernes miljøpåvirkning. Dette opnås ved at agere grøn rådgiver over for kunderne samt aktivt at mindske intern energianvendelse og andre miljøindikatorer.

Miljøvenlige bæredygtighedsindikatorer

Coor arbejder med langsigtet miljøvenlig bæredygtighed ved at fokusere på fire indikatorer: Agere som grøn rådgiver over for vores kunder ved hjælp af Coor Green Services, formindske kundernes energianvendelse, reducere egne miljøpåvirkninger samt arbejde med et struktureret miljøarbejde. 

Vil I vide mere?