Sprog / Websted

Languages

Change site

Miljøansvar

I Coor rådgiver vi og samarbejder om at reducere både jeres og vores miljøpåvirkning.
Vi arbejder aktivt med en langsigtet miljøvenlig udvikling ved at tage ansvar for egen virksomheds påvirkning samt agere som en bevidst rådgiver for vores kunder. Vi tror på, at vi kan gøre en positiv forskel og nedbringe vores aftryk på det miljø, vi er i.

To hænder der holder et planteskud i en skov.

Målsætning og strategi

Coor har en aktiv tilgang til at mindske både vores og vores kunders miljømæssige påvirkning. Vi fungerer som grønne rådgivere for vores kunder og arbejder aktivt på at reducere vores interne energiforbrug og andre miljømæssige indikatorer. Vi arbejder desuden også med internationale standarder og kvalitetssikring af vores initiativer som Scienced Based Targets initiativ.

En langsigtet og struktureret tilgang til øget bæredygtighed

I Coor sætter vi ind på fire fokusområder, når vi arbejder på at øge bæredygtigheden i vores services til jer:

1. Agere som grøn rådgiver over for vores kunder

2. Formindske kundernes energianvendelse

3. Reducere egne miljøpåvirkninger

4. Arbejde struktureret med miljø internt.

Miljømærkede og svanemærkede rengøringsmidler gør en forskel

Alle de rengøringsmidler vi bruger til daglig rengøring - og som udgør vores basispakke - består udelukkende af miljømærkede produkter, som hverken indeholder parfume eller farvestoffer. De er mærket med enten det nordiske Svanemærke eller EU-blomsten, hvilket sikrer en minimal miljøpåvirkning og arbejdsmiljøpåvirkning.

På vej mod certificeret, svanemærket rengøring

Hos Coor er vi i gang med at implementere en række ændringer i vores rengøringsservices, så vi i fremtiden kan tage endnu mere miljømæssigt ansvar ved at få en certifiering som svanemærket rengøringsservice. Vi er stolte af de mange ændringer, vi allerede har implementeret og ser frem til at tilbyde certificeret svanemærket rengøring til alle vores kunder.

Den overordnede strategi

Den overordnede ambition inden for miljømæssigt ansvar er, at beskytte miljøet ved aktivt at forsøge at reducere vores egen og vores kunders miljøpåvirkning, samt at mindske ressourceforbruget – både aktiviteter udført internt og af leverandører.

For at opnå dette sigter vi mod forbedret miljøpræstation ved at agere som grøn rådgiver for at hjælpe kunder med at reducere deres miljøpåvirkning, samt aktivt reducere vores egen miljøpåvirkning, dvs. energiforbrug, affaldshåndtering, kemikaliebrug, CO2-udledning fra transport og håndtering af råmaterialer. Vores mål er at halvere vores CO2-fodaftryk fra 2018-2025 og nå Netto-Nul drivhusgasemissioner inden 2040.

Aktiviteter rettet mod at reducere klimapåvirkningen fra vores daglige drift udføres løbende. Dette gøres dels gennem de tjenester, vi leverer, og dels på Coors egne kontorer. Vi har et stort ansvar for påvirkningen af vores egne operationer og samtidig en stor mulighed for at støtte vores kunder i deres miljømæssige bestræbelser.

Læs Coors miljø- og klimarapport herRejsen mod Net-Zero

Som følge af Coors forpligtelse til at opnå netto-nul drivhusgasemissioner inden 2040 vil vores miljøindsats have endnu større indflydelse på vores beslutninger og daglige drift end nu. For at nå vores ambitiøse klimamål er samarbejdet med vores kunder, brugere af vores service og leverandører afgørende. Vi er også afhængige af nye innovationer, der kan hjælpe os med at reducere både vores egen og vores kunders klimaaftryk.

Læs mere her

Vores strategi for at ramme Net-Zero

Den overordnede ambition inden for miljøansvar er at beskytte miljøet ved aktivt at forsøge at reducere vores egen og vores kunders miljømæssige påvirkning samt reducere ressourceforbruget - både internt og hos vores leverandører.

For at opnå dette sigter vi mod forbedret miljøpræstation ved at agere som grønne rådgivere for at hjælpe vores kunder med at reducere deres miljømæssige påvirkning samt aktivt reducere vores egen miljømæssige påvirkning, herunder energiforbrug, affaldshåndtering, kemikaliebrug, CO2-udledninger fra transport og håndtering af råmaterialer. Vores mål er at halvere vores CO2-fodaftryk fra 2018 til 2025 og opnå netto-nul drivhusgasemissioner inden 2040.

Aktiviteter rettet mod at reducere klimapåvirkningen af vores daglige drift udføres kontinuerligt. Dette gøres delvist gennem de tjenester, vi leverer, og delvist på Coors egne kontorer. Vi har et stort ansvar for påvirkningen af vores egne operationer og samtidig en stor mulighed for at støtte vores kunder i deres miljøindsats.

Science Based Targets initiative logo

Coor og Science Based Targets

Coor har forpligtet sig til initiativet om Science Based Target (SBTi) og har fået valideret sine kortsigtede klimamål. Dette betyder, at Coors klimamål er i overensstemmelse med Parisaftalen og det, som videnskaben siger, er nødvendigt for at begrænse global opvarmning til 1,5˚C. Coors mål er bl.a. at have en flåde af køretøjer uden fossile brændsler inden 2030 og at 75% af virksomhedens emissioner under omfang 3 kommer fra leverandører, hvis klimamål er godkendt af SBTi senest i 2026.

Ulla Amtoft

HR direktør

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os