Sprog / Websted

Languages

Change site

Selskabsstyring og virksomhedsledelse hos Coor

Coor har sit hovedsæde i Sverige og siden juni 2015 børsnoteret på Nasdaq Stockholm. Coors virksomhedsledelse tager udgangspunkt i den svenske lovgivning samt interne regler og retningslinjer.

otte mennesker sidder omkring et bord og diskuterer

Coor følger Nasdaq Stockholms Regelsæt for emittenter samt den Svenske kodeks for selskabsstyring (Kodeksen). Kodeksen skal anvendes af alle svenske virksomheder, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked i Sverige, og skal fuldt anvendes fra datoen for det første årsmøde, som holdes året efter noteringen. Derudover findes der internt styrende dokumenter, som gælder for hele virksomheden.

Der findes mere information på www.coor.com