Sprog / Websted

Languages

Change site

Coor privatlivspolitik

Vi har opdateret vores privatlivspolitik for at hjælpe dig med at forstå, hvilke oplysninger vi behandler, og hvorfor vi behandler dem. Vi har lavet disse opdateringer, da nye databeskyttelsesbestemmelser (GDPR) trådte i kraft d. 25. maj i EU/EØS.

Samtykke til behandling af personoplysninger

De personoplysninger, vi behandler, er data fra dig, når du udfylder en kontaktformular eller et abonnementsskema på Coors hjemmeside. Det er dit fulde navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer eller din postadresse (hvis og når det er relevant).

Hvad er formålet med behandling af dine personlige data?

Din personlige data er påkrævet, med henblik på at sende materiale, såsom pressemeddelelser, nyheder, invitationer til arrangementer til marketing- og kommunikationsafdelingerne. Vi bruger også personlig information til at kontakte dig personligt, hvis du har udfyldt en kontaktformular.

Hvad er retsgrundlaget for behandling af dine personlige oplysninger?

Vores behandling af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke til behandlingen. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende os en e-mail til info@coor.com.

Oplysninger om behandling af dine personlige data

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige data mod tab og ulovlig adgang. Antallet af personer med adgang til dine personlige oplysninger er begrænset. Kun personer, der administrerer det Coor-websted, du besøgte og/eller som har brug for at behandle dine personlige data i overensstemmelse med ovenstående formål, har adgang til dine personlige data.

Vi kan også dele dine personlige oplysninger med andre Coor Group-virksomheder, leverandører og forretningspartnere, der udfører service eller udvikling på vores vegne.

Dine personlige data kan blive overført til et tredjeland, det vil sige et land uden for EU/EØS, sammenholdt med Coors brug af cloud baserede tjenester i Office 365, der leveres af Microsoft Ireland Operations Limited (“Microsoft”).

Når Microsoft leverer Office 365-tjenester, administrerer Microsoft kundedata (såsom e-mail, filer) i datacentre i EU (i øjeblikket: Dublin (Irland) og Amsterdam (Holland)). Som en integreret del af Office 365-tjenester, kan visse begrænsede personlige oplysninger (f.eks. e-mailadresse) også blive behandlet i USA.

For at overholde gældende databeskyttelseskrav, har Coor indgået en databehandlingsaftale med Microsoft og har også indgået standard kontraktklausuler ("EU Model Clauses") med Microsoft. Alle Microsoft-underleverandører, der behandler personlig data i forbindelse med Office 365-tjenesterne, er forpligtede af Microsoft i overensstemmelse med artikel 11 i EU Modelklausuler.

Dine personlige oplysninger, der bruges til serviceanmodninger, gemmes, indtil vi ikke længere har brug for det til at opfylde din anmodning.

Dine rettigheder

Du har ret til at vide, hvilke af dine personlige data der behandles og at anmode om en kopi af sådanne oplysninger. Du har ret til at rette ukorrekte personlige oplysninger om dig og i nogle tilfælde anmode om sletning af dine personlige data (for eksempel hvis du trækker dit samtykke tilbage). Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod visse behandlinger af dine personlige data og anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data. Vær opmærksom på, at begrænsning eller fjernelse kan medføre, at vi ikke er i stand til at opfylde vores forpligtelser. Du har også ret til at modtage personoplysninger om dig i maskinlæsbart format og at sende disse data til en anden datastyring.

Har du indvendinger eller klager over, hvordan vi behandler dine personoplysninger, har du ret til at rapportere dette til Datatilsynet som er tilsynsmyndigheden for vores behandling af personoplysninger.

Har du spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på info@coor.com.