Sprog / Websted

Languages

Change site

Et godt leverandørsamarbejde er vigtigt

Coor tager det fulde ansvar for købte serviceydelser og materialer hos underleverandører, der benyttes i vores facility management-leverancer til kunder. Coor går ind for gode langsigtede partnerskaber og stiller krav til leverandører om høj kvalitet og fornuftig omkostningsstyring.

Rammeaftaler

Coor er leverandøruafhængige, men tegner ofte rammeaftaler med leverandører inden for visse serviceydelser og materialer, der er strategisk vigtige for os.

De fleste rammeaftaler håndteres i koncernindkøb i Sverige. Dog købes og håndteres en del af serviceydelserne også landemæssigt.

Et fortsat forbedringsfokus

Coor fokuserer meget på forbedringer og udvikling af serviceleverancen, som giver værdi for vores kunder. Vi har en forventning til vores strategiske samarbejdspartnere og leverandører, at disse aktivt deltager i denne proces, for herigennem at forbedre servicen og den oplevede kvalitet hos Coors kunder.

Bæredygtighedspolitik og Code of Conduct for leverandører

Coors bæredygtighedspolitik og Code of Conduct gælder også Coors strategiske samarbejdspartnere og leverandører. Se nedenstående.

Elektronisk fakturering

Coor værner om miljøet og ser gerne, at vores strategiske samarbejdspartnere og leverandører hjælper os med dette fokus. Vi ønsker derfor, at vores leverandører anvender elektronisk fakturering, som I kan læse alt om her

Vil I vide mere?

Nikolaj Hancke

Indkøbschef

jens leth christiansen coor

Jens Leth Christiansen

Indkøbschef, FOOD by Coor