Virksomhedsansvar - for en langsigtet økonomisk bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed handler om at tage ansvar for en stabil og lønsom samt forretningsetisk udvikling over tid.

Overordnede målsætning og strategi

Inden for området økonomisk bæredygtighed har Coor en langsigtet målsætning om at udvikle sig stabilt og lønsomt over tid samtidigt med at overholde forretningsetiske regelsæt. Dette opnås ved at tilbyde konkurrencedygtige og værdiskabende facility management serviceleverancer, hvilket er grundlaget for en stabil udvikling af virksomhedens indtægter. Det er også vigtigt at være resultatorienteret, samtidigt med at respektere forretningsetiske regelsæt.

Økonomiske bæredygtighedsindikatorer

Ved at fokusere på fire indikatorer inden for økonomisk bæredygtighed opnås langsigtet bæredygtig økonomisk udvikling hos Coor. Indikatorer som: Øget kundetilfredshed, proaktivt forbedringsarbejde, stabil og god omsætning, god etik og moral i hele virksomheden samt korrekt kommunikation og rapportering. I det foregangne år er der gennemført flere aktiviteter inden for disse områder, hvilket er beskrevet i koncernens "Bæredygtighedsrapport".