Sprog / Websted

Languages

Change site

En kompetent serviceleverandør

Coor kan hjælpe jer med at gøre jeres serviceydelser mere produktive, attraktive, effektive og bæredygtige. Vi har mange års erfaringer, en kundeorienteret tilgang, en stærk servicekultur og fokus på forbedringer og innovation. Læs mere her om fordelene ved at vælge Coor som jeres nye serviceleverandør.

To kompentene serviceleverandører fra Coor

Service på et højt niveau

Coor tilbyder virksomheder service management-ydelser på et højt niveau. Vi kan tage ansvaret for hele serviceleverancen, finde synergier på tværs af serviceydelserne, forbedre og optimere processer, styring og systemer samt lede og skabe engagement hos medarbejderne. I Coor arbejder vi hele tiden med at finde nye bedre løsninger eller tilpasse nuværende løsninger til jeres udfordringer og ønsker.

Konstant fokus på forbedringer og innovative serviceløsninger

Vi kan tilbyde jer kompetence inden for et bredt udvalg af serviceydelser, udført af dygtige servicemedarbejdere og med en konstant ambition om at forbedre og videreudvikle serviceleverancen. Alle Coors medarbejdere arbejder aktivt med at identificere og præsentere jer for forbedringsforslag via en systematisk forbedringsproces. På samme måde arbejder vi internt i Coor også med en struktureret innovationsproces, der sikrer jer, at vi altid kan tilbyde jer de nyeste serviceløsninger i branchen. Vores ambition er at være de første med sidste nyt!

Hvad kan Coor hjælpe jer med? Læs mere her.

Udvikle nye digitale serviceydelser

At være på forkant med den digitale og innovative udvikling betyder, at man skal forstå og se nye muligheder baseret på de nyeste trends og tendenser på markedet. Coor forbedrer og forenkler konstant de leverede serviceydelser ved at kombinere med ny teknologi. På den måde kan vi garantere, at vores kunder altid har adgang til de nyeste teknologiske serviceydelser.

Læs mere og se små film om Coors innovative tiltag her.

Vil I vide mere?

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os