Søge
Sprog / Websted

Languages

Change site

Søge

Ejendomsservice i hele Danmark med innovation og bæredygtighed i fokus

Hver dag sørger vi for, at 15 millioner kvadratmeter i vores kunders ejendomme vedligeholdes gennem ejendomsservice med innovative løsninger og høj service.

Kontakt os
To Coor medarbejder der kigger på strøm udledning i et maskinerum

Ejendomsservice tilpasset jeres behov

Med Coor som leverandør af dansk ejendomsservice vil I opleve fleksibilitet og åbenhed, når det kommer jeres specifikke behov. Vi tilbyder skræddersyet services inden for ejendomsdrift, som dækker over en bred vifte af services:

Derudover tilbyder vi udførelse af lettere handymanopgaver og viceværtservice, hvor I kan få hurtig og professionel hjælp, når det uventede opstår. Som kunde er jeres behov altid i centrum for vores proaktive rådgivning og indsats, og vi udfører alle services med fokus på at skabe optimering i alle dele af jeres forretning. I dag leverer vi bla. forskellige ejendomsservices til GKN Aerospace, hvor et tæt samarbejde er nøglen til succesen i vores samarbejde.

 

Vores ejendomsservice i Danmark tilbydes enten som en del af en integreret Facility Management-opgave, hvor Coor har ansvar for alle jeres serviceområder, eller som en single-løsning, hvor I kun modtager eneklte services fra os. I alle tilfælde bidrager vi med vores store ekspertise og mange års erfaring. 

Hvordan udvikler vi vores ejendomsservice?

Vi følger nøje følger udviklingen inden for ejendomsservice, og vi videreudvikler konstant vores koncepter og rutiner for at kunne tilbyde vores kunder den mest effektive ejendomsservice. Det gør vi blandt andet ved at indgå i nye samarbejder, hvor vi er med til at teste nye teknologier, som hele tiden er med til at styrke vores leverancer. Vi har netop ingået et samarbejde med Novozymes, hvor vi tester ny mixed-reality teknologi, der kan være med til at effektivisere vores ejendomsservice i virksomheden. 

Vi er utroligt stolte over, at vi har tilfredse kunder, der hver dag modtager ejendomsservice til vedligeholdelse af  virksomhedsbygninger. Der er en høj loyalitet blandt vores ejendomskunder, og vi er overbeviste om, at vores konstante fokus på at udvikle og forbedre os, er en del af forklaringen.

To kvindelige coormedarbejder smiler
to elektriker snakker sammen

 

Vores uddannede medarbejdere forstår deres rolle som repræsentanter for udlejningsværten eller ejendomsindehaveren, og det anser vi som et vigtigt udgangspunkt i alle vores opgaver. Hos Coor har vi et veludbygget undervisningsprogram, hvor spørgsmål som god service, adfærd og vigtigheden af tilbagemeldinger er helt centrale temaer. Vi taler også meget om, hvilket ansvar den enkelte Coor-medarbejder har, for at vi kan gøre vores kunder tilfredse – og hvordan vi kan bidrage til, at vores kunder får tilfredse kunder og medarbejdere.

Coor har en kompetent leveranceorganisation inden for ejendomsservice, som ved behov suppleres med mere nicheorienterede underleverandører. Det gør os til en komplet samarbejdspartner med høj fleksibilitet. Blandt vores kunder, der får leveret ejendomsservice er bl.a. GKN Aerospace og Vasakronan, som I kan læse mere om her

Blandt andre ejendomsservice firmaer har vi et stort udbud af løsninger inden for effektiv ejendomsservice. Vi hjælper i dag vores kunder med alt fra drift og vedligeholdelse af bygninger, pasning og vedligeholdelse af udendørsmiljøer, optimering og effektivisering af energiforbrug og renovering samt økonomisk, administrativ forvaltning og meget mere. Med mere end 800 teknikere i vores ejendomsorganisation har vi både brede og dybe kompetencer inden for ejendomsområdet. 

Hvordan arbejder vi bæredygtigt med vores ejendomsservice? 

Bæredygtighed er en højtprioriteret kerneværdi i det arbejde, vi udfører for vores kunder og det er samtidigt med til at adskille Coor fra andre ejendomsservice firmaer. Vores fokus er altid - baseret på data - at finde den mest omkostningseffektive kombination af fejlafhjælpning og planlagt vedligeholdelse over tid. Målsætningen med vores ejendomsservice er at minimere antallet af fejlmeldinger - og dermed generere høj kvalitet til en optimal udgift i hele ejendommens livscyklus. 

fire Coor medarbejder står samlet