Sprog / Websted

Languages

Change site

Optimal affaldshåndtering skaber fordele på flere økonomiske parametre

I Danmark servicerer Coor dagligt over 30.000 servicebrugere på mere end 300 adresser. På flere af de adresser håndteres affaldet til gavn for bundlinje og miljø.

Kontakt os
Coor Waste management

Hvorfor skal man tage sig af affaldssortering?

  • Plastik laves af olie med over 400 slags plastiktyper
  • 75% plastic bliver brugt til emballage og kun 30 % sendes til genanvendelse. Heraf bliver 75% brugt som brændstof i Eks. Polen eller sendes videre til eks Tyrkiet.
  • Der modtages ca. 241 lastbiler dagligt med plast affald fra Europa i Tyrkiet. Plasten bliver til affaldsbjerg med mulig udslip til havene
  • 700 000 tons mad smides ud om året i Danmark – 45% er fra virksomheder. Et fald på 8% fra 2017.
  • 50% af affaldet kan undgås ved korrekte produkter og ændret adfærd
  • 8,7 kg kaffebønner pr dansker bliver brugt hvert år.
  • Verdens elektronik skrot er steget med 21% på 5 år. 82,6 % af elektronik affald sælges på det sorte market eller dumpes i U-lande
Coor køkkenchef sorterer affald
3 krøllet plastik kopper

En ny lovgivning

Kap 9 §61 stk 3

Affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at deres sorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes med henblik på genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse efter reglerne om håndtering af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse i bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v.

 

Miljøstyrelsen >

Affaldshåndtering er et lovkrav

Kapitel 9, § 61: Affaldsproducerende virksomheder skal sortere deres affald til særskilt indsamling, jf. dog § 62 og 63 samt § 64, stk. 5 og 6.

Stk. 2. Affaldsproducerende virksomheder skal senest den 31. december 2022 sortere deres husholdningslignende affald i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 og mærke beholdere til indsamling af husholdningslignende affald med de relevante piktogrammer

Stk. 10. undlader at sortere affald til særskilt indsamling, jf. § 61, stk. 1 (Affaldsproducerende virksomheder skal sortere deres affald til særskilt indsamling)

Stk 12.  undlader at sikre, at deres sorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse

Hvad kan vi tilbyde jer?