Søge
Sprog / Websted

Languages

Change site

Søge

Energimærke til erhverv

Coors tilbyder energimærkning til erhverv i hele Danmark. Vores dygtige energikonsulenter har erfaring med alle typer erhvervsejendomme og leverer altid energimærkning af høj kvalitet.

Kvindelige Coor medarbejder laver Energisyn

Lovpligtig energimærkning af erhvervsejendomme

Hvis din erhvervsejendom skal sælges eller udlejes, er det lovpligtigt at sikre en gyldig energimærkning ved at få udarbejdet en energimærkningsrapport, der giver et grundigt billede af bygningens energimæssige tilstand og de ting, der bør udbedres nu og i fremtiden. Et energimærke på en erhvervsejendom er gyldigt i 10 år. Også alle nyopførte bygninger over 60 m2 skal energimærkes, ligesom alle offentlige bygninger over 250 m2 altid skal have et gyldigt energimærke. 

Energioptimér din erhvervsejendom med en energimærkningsrapport

En energimærkning kan synliggøre energiforbruget og give dig indblik i de forbedringer, som med fordel kan foretages i din ejendom for at mindske forbruget. Denne indsigt kan bruges til at søge om energitilskud til udskiftning af fx vinduer eller isolering. Rapporten kan også bruges til at prioritere energioptimeringsopgaver i driftsplanen. 

Med en energimærkningsrapport i hånden ved du, hvordan din erhvervsejendom bør energioptimeres for at få et bedre varmeregnskab og en forbedret energimærkning, hvilket vil øge bygningens værdi og potentielle salgspris. Samtidig kan energioptimering af din ejendom på basis af energimærkningsrapporten ofte føre til besparelser på mere end 20% af energiforbruget i bygningen. 

Energimærke fra Coors energikonsulenter

Når du bestiller energimærkning fra Coor, sender vi en af vores erfarne konsulenter ud for at lave en besigtigelse af din erhvervsejendom, hvor bygningen gennemgås grundigt. Besigtigelsens omfang afhænger af bygningens størrelse og type. Efter en grundig gennemgang af bygningen, udarbejder energikonsulenten en rapport og tildeler bygningen et energimærke. Med energimærkningsrapporten er du klar til at sælge eller udleje din ejendom. Vi bestræber os altid på at levere rapporten så hurtigt som muligt efter besigtigelsen. 

Ud fra rapporten får ejendommen et energimærke ud fra en skala med energimærkerne A2020, A2015, A2010, B, C, D, E, F og G. Rapporten foreslår også forbedringsmuligheder, der kan give et bedre energimærke og et lavere energiforbrug. Coors energikonsulenter assisterer gerne med efterfølgende energirådgivning og hjælp til energioptimering af ejendommen. 

Hvad vi skal bruge fra dig for at energimærke din erhvervsejendom:

For at kunne udarbejde energimærkningen efter de gældende lovkrav skal vi bruge følgende dokumentation om ejendommen, inden vores energikonsulent kommer ud og besigtiger:

  1. Bygningstegninger
  2. Energiramme beregningen (BE-beregning) - hvis den haves
  3. Energiramme beregning som XML fil - hvis den haves
  4. Indreguleringsrapport ventilation - hvis den haves
  5. Dataark ventilation – hvis den haves
  6. Dataark varmeinstallationer – hvis den haves
  7. Dataark solceller – hvis monteret
  8. Ordrebekræftelse på vinduer indeholdende vinduernes u-værdier – hvis den haves

Energimærkning og ejendomsservice fra samme leverandør

Energimærkning til erhverv fra Coor kan købes som en separat enkeltydelse, men er ofte en integreret del af vores samlede løsninger inden for ejendomsservice. Der er store synergier mellem ejendomstjenester og energitjenester - fx ved at lade en energikonsulent og vores ejendomsteknikere indsamle information om energiforbruget i jeres erhvervsbygninger løbende. 

Hvis Coor i forvejen leverer ejendomsservices til jeres erhvervsejendom, kan vi derfor tilbyde en meget konkurrencedygtig pris på energimærkning.