Søge
Sprog / Websted

Languages

Change site

Søge

Kvalificeret energirådgivning med hjælp til energioptimering

Har I brug for professionel energirådgivning til energioptimering af jeres bygninger? Coors energikonsulenter tilbyder kvalificeret hjælp med alt fra udarbejdelse af en vision til gennemførelse af energibesparende tiltag og opfølgning på samme.

Kontakt os
En Coor medarbejder, energioptimere en bygning

Hvilke fordele er der ved energioptimering?

Energiforbruget på en arbejdsplads udgør ofte mindst halvdelen af driftsomkostningerne for et kontor og ca. 70 % af driftsomkostningerne for øvrige industrilokaler. Det kan hurtigt blive store udgifter for en virksomhed, men med den rette energirådgivning kan der være mange penge at spare på en langsigtet og systematisk energioptimering af de tekniske anlæg. Coors energikonsulenters erfaring med energieffektivisering viser, at:

 • Energiforbruget ofte kan mindskes med mere end 20 % i miljøer som kontorer, datahaller, i produktionsindustrier og på kontorarealer ved en energieffektivisering
 • Med Coors erfarne og kvalificerede energikonsulenters energirådgivning er det muligt for os at sænke vores kunders samlede energiomkostninger og samtidig aflaste miljøet.

         Det kalder vi for god energioptimering.

Hvad er kvalificeret energirådgivning?

Hos Coor råder vi over markedsledende ekspertise inden for energirådgivning - både på lokalt og centralt niveau. Vores services inden for energirådgivning er omfattende og foregår i et tæt samarbejde mellem vores kunder, teknikere og en energikonsulent fra Coor. De inkluderer følgende:

 • Strategisk udarbejdelse af visioner og mål for energieffektivisering i forhold til miljø, energi og omkostninger
 • Rådgivning om energioptimering af bygninger for alle typer erhverv
 • Energirådgivning i forbindelse med køb af nye anlæg
 • Energieffektivisering af eksisterende anlæg i forhold til miljø, energi eller omkostninger med rådgivning fra en professionel energikonsulent
 • Energieffektivisering af anlæg i form af specifikke energiprojekter
 • Identificering og afhjælpning af systemfejl
 • Opfølgning på energiforbrug og rapportering af miljøpåvirkning
 • Energirådgivning - en naturlig del af ejendomsleverancen
 • Hjælp med implementering af initiativer til energioptimering

Vi kan tilbyde både systematisk energirådgiving og enkeltstående punktindsatser.

Energirådgivning fra en Coor energikonsulent kan købes som en separat løsning, men er ofte en integreret del af vores samlede løsninger inden for ejendomsservice. Der er store lokale synergier mellem ejendomstjenester og energitjenester - eksempelvis ved at lade en en energikonsulent og vores ejendomsteknikere indsamle information om energiforbruget i jeres bygninger løbende. Dette betyder også, at Coor kan tilbyde eksisterende ejendomskunder en meget konkurrencedygtig pris på energirådgivning og energioptimering.

Sådan arbejder vores professionelle energikonsulenter med energioptimering af bygninger

Ved hjælp af en unik og gennemtestet metode, som vi kalder 'systematisk energiarbejde', kan vi hjælpe vores kunder med en optimal energirådgivning, hvor effektivisering, forretningsudvikling og bæredygtighed kan følges ad. Et effektivt energiarbejde er kun muligt med de korrekte arbejdsmetoder, som Coor anvender ved hjælp af;

 • Indsamling af målinger og data fra anlæg, der skal energioptimeres
 • Analyse af data med henblik på at øge ydeevne og skabe energibesparelse
 • Opfølgning på statistikker, som viser udvikling i energiforbrug og -besparelser
 • Fejlafhjælpning samt rådgivning til optimering af både arbejdsmetoder, rutiner og samarbejder internt hos kunden
 • Rådgivning til fremtidige energibesparende tiltag

Har I brug for hjælp til andre Facility Management services?

Coor Service Management er Nordens førende inden for Facility management service. Vi udbyder alle serviceydelser, der kræves for at virksomheder og offentlige institutioner fungerer godt og effektivt.

Vi skaber udover energirådgivning løsninger inden for kantinedrift, erhvervsrengøring, ejendomsdrift og ejendomsservice, der gør det muligt for vores kunder at fokusere på udviklingen af deres kerneforretning. Kontakt os, hvis I vil vide mere om, hvad vi kan tilbyde netop jer.