Søge
Sprog / Websted

Languages

Change site

Søge

Lovpligtig energisyn til virksomheder - Lad Coor hjælpe jer nemt igennem

Kom hurtigt og nemt igennem det lovpligtige energisyn. Coors energikonsulenter tilbyder professionel rådgivning til energibesparende tiltag og foretager energisyn for alle typer virksomheder.

Kontakt os
to mandlige Coor medarbejder tjekker energiniveauet

Lovpligtigt energisyn - hvad er det? 

Lovpligtigt energisyn er obligatorisk for større virksomheder som følge af EU's energieffektivitetsdirektiv fra 2012. Kravet om energisyn gælder virksomheder med enten mindst 250 ansatte globalt, eller en årlig omsætning på mindst 50 mio. euro og en årlig balance på mindst 43 mio. euro på globalt plan efter aflagt årsregnskab. Firmaer med certificreret energiledelse ISO 50001 eller ISO 14001 er undtaget. Det lovpligtige energisyn havde første gang frist d. 1 marts 2016.

Energisyn skal foretages hvert 4. år og kravet om obligatorisk energisyn gælder også datterselskaber og andre associerede selskaber. Det foretegede energisyn skal indrapporteres og godkendes hos Energistyrelsen. 

Hvem kan nøjes med et forenklet energisyn?

Energisyn i store virksomheder er lovpligtigt. Danske datterselskaber af internationale virksomheder  og andre associerede selskaber er omfattet af loven om forenklet energisyn. Her er to grupper: 

 • Gruppe 1 er virksomheder med et samlet energiforbrug under 100.000 kwh pr. år, og 
 • Gruppe 2 er virksomheder med energiforbrug over 100.000 kwh pr. år.

Hvis I hører til gruppe 1, kan I selv foretage jeres lovpligtige energieftersyn.

Hvis I hører til gruppe 2, skal energisynet foretages af en certificeret energikonsulent. Her kan Coor hjælpe - vores certificerede energikonsulenter er erfarne specialister i at foretage både forenklede og dybdegående energisyn for danske virksomheder.


Hvad indebærer et energisyn?

Når et energisyn foretages, udarbejdes der en systematisk gennemgang af virksomhedens samlede energiforbrug og rentable besparelsespotentialer. Et energisyn er obligatorisk for større virksomheder og er underlagt en række krav for godkendelse i henhold til EU-direktivet 2012. Direktivet har til hensigt at fremme energieffektive og innovative virksomhedsløsninger som led i den europæiske klimaindsats. Yderligere er visionen at styrke konkurrenceevnen samt skabe jobs og vækst i det europæiske fællesskab.

Et energisyn skal omfatte og medregne minimum 90 % af hele virksomhedens energiforbrug, herunder industriprocesser,transport, varme, belysning, produktion mv. Der kan være en særlig ansvarsfordeling for lejere og deres udlejere som bør fremgå i lejekontrakten.

Hvad er et forenklet energisyn?

Hvis alle danske lokationer hos virksomhed har et samlet energiforbrug på under 1.000 MWh  og for øvrigt er underlagt krav om obligatorisk energisyn, kan et forenklet energisyn være tilstrækkeligt og sikre at I fortsat leve op til EU’s energieffektiviseringsdirektiv. Det er dog stadig nødvendigt at benytte en teknisk ekspert for at energisynet kan godkendes.

Et forenklet energisyn er som navnet antyder, en forenklet udgave af det fulde lovpligtige energisyn. Energikonsulenten skal bruge seneste årsforbrug samt forskellige informationer vedr. virksomheden, bygning og antal medarbejdere. Herefter indrapporteres synet til energistyrelsen.

Et forenklet energisyn er oftest billigere end et almindeligt energisyn selvom de overordnede krav er de samme.

Sådan foregår et lovpligtigt energisyn

Når vi foretager jeres energisyn, indhenter vores erfarne eksperter den nødvendige data og besigtiger jeres ejendomme. Herefter laver vi en analyse af alle væsentlige energiforbrugende installationer og processer. Vi driver processen, udarbejder den lovpligtige rapport, og supporterer indberetningen, så I kan fokusere på jeres kerneforretning og få foretaget energisyn med minimal indsats fra jeres side.

Jeres energisynsrapport behandles fortroligt af Energistyrelsen.

 

Etapeopdeling af energisyn

Virksomheder kan benytte sig af muligheden for at opdele energisynet i forskellige selskaber, funktioner eller enheder sålænge tidsfristen på 4 år overholdes. Hvis etapeopdelinger ønskes og eksempelvis forskellige enheder i virksomheden indrapporterer energisyn særskilt, skal Energistyrelsen informeres.

Indberetning af energisyn

Når energisynsrapporten er udarbejdet og opfylder EU-direktivets dokumentationskrav, skal rapporten indberettes via Virk.dk. Denne del kan Coors energirådgivere ligeledes være behjælpelige med. Det er dog ikke et krav at virksomheden reelt implementerer de anførte energibesparende muligheder.


Hvorfor lade Coor stå for jeres energisyn?

Coor har et brændende hjerte for innovative og energibesparende arbejdspladser. Vi er Nordens førende inden for området og er derfor klædt på til at give jer markedet bedste rådgivning, der matcher lovgivningen samt jeres ambitioner.

Når I lader Coor stå for jeres energisyn får I;

 • Hurtigt og effektivt energisyn;

  Vi er erfarne i energisyn og sørger for, at vi arbejder effektivt så I får mest muligt ud af vores indsats. Vi har optimeret vores processer på bedste vis, så I kan få foretaget et forenklet energisyn med transparens og klar kommunikation.
 • Erfarne eksperter på området;

  Vi er eksperter i loven på området, og vi kan være fuldt behjælpelige med at indsende den lovpligtige energisynsrapport til Energistyrelsen. 
 • Rådgivning til fremtidige besparelser;

  Vores professionelle energikonsulenter giver jer kvalificeret rådgivning, så I kan bruge vores energisyn som grundlag for fremtidige energibesparende tiltag og opfølgning på samme.

Prisen på et energisyn fra Coor?

Prisen på et energisyn afhænger af forskellige faktorer såsom størrelsen på jeres virksomhed, jeres ambitionsniveau samt kompleksiteten. Det har betydning for, hvor mange timer vi skal bruge på at indsamle og analysere data. Langt de fleste virksomheder tjener udgiften til energisynet hjem i besparelser på det samlede energiforbrug.

Tag kontakt til vores erfarne konsulenter og få et uforpligtende tilbud

Har I brug for hjælp til andre services? 

Har I brug for hjælp til andre services? 

Coor Service Management er Nordens førende serviceudbyder og tilbyder alle de serviceydelser, der kræves for, at virksomheder og offentlige institutioner fungerer godt og effektivt. Vi skaber løsninger inden for: